logo

Verktøykasse for Learning Health Care System (LHS-verktøykasse)

Prosjektbeskrivelse

Learning Healthcare System (LHS) fremmer bruken av elektroniske helsedata som er innsamlet i klinisk praksis for å generere kunnskap og rask tilbakemelding til helsearbeidere i form av retningslinjer og støtte til beslutningstaking. Dette prosjektet har som mål å skape en LHS-infrastruktur som gir helsearbeidere et holistisk syn på pasientomsorg ved hjelp av data innsamlet på sykehus, legekontorer og i hjemmesykepleie. I tillegg er egenrapporterte profiler fra pasienter inkludert. Disse representerer personlige mål, utbytte, preferanser og erfaringer. Det å tette gapet mellom de to perspektivene er hovedmålet til prosjektet.

Dataanalyse og visualisering muliggjør sammenligning av kliniske perspektiver og pasientperspektiver på helse. Trendene som oppdages, blir presentert for fokusgrupper av kliniske eksperter for kvalitativ evaluering. Forslaget kombinerer erfaringene fra en rekke pågående forskningsinitiativer: distribuert uthenting og behandling av helsedata, sikker flerpartsberegning, arketypebasert modellering og omvandling, utvikling av samarbeidsmekanismer innen helseomsorg. Nasjonale og internasjonale eksperter slår sammen sin innsats og kunnskap for å utvikle et innovativt helsevesen.

Mål

Prosjektet vil tette gapet mellom et klinisk perspektiv på helse og pasientenes mål, utbytte, preferanser og erfaringer.

Sekundært;

  1. Utvikle infrastruktur for et holistisk syn på pasientens helsetilstand, basert på data fra forskjellige kilder.
  2. Evaluere informasjonen som gis og dens potensial til å levere pasientsentrerte helsetjenester.
  3. Vurdere forskjellene mellom kliniske perspektiver og pasientrapporterte perspektiver.
  4. Måle responsen fra helsetjenesten til kunnskapen som gis.
  5. Bruke erfaringen for å støtte designer for fremtidige læringsverktøy.

Metode

Prosjektet fungerer som en pilotstudie og evaluerer responsen fra de nåværende helsetjenestene til de nye paradigmene.