logo

Emnet - statistiske beregninger på distribuerte helseopplysninger som bevarer privatlivet

Prosjektbeskrivelse

For å utvikle medisinsk kunnskap er det helt nødvendig å bruke medisinske data i statistiske analyser. For å kunne utføre denne typen analyser, har datasett med data fra mange pasienter tradisjonelt blitt samlet inn, behandlet og deretter gjort tilgjengelig for statistikk- og analyseprogramvare. Utviklingen av distribuerte systemer har nå gjort det mulig å utføre disse analysene uten å trekke ut og overføre medisinske data utenfor ansvarsområdet til legene som utfører behandlingen. De ansvarlige legene beholder dermed kontrollen med medisinske data, mens informasjonen fortsatt er tilgjengelig for statistisk behandling og kunnskapsproduksjon.

Innen informasjonssikkerhet defineres tillit (eller trust på engelsk) som en forventning til en bestemt oppførsel. For medisinsk personell er pasientens forventning at taushetsplikten overholdes. Om pasienten opplever at denne forventningen brytes, forsvinner også forventningen om at helsepersonell opprettholder taushetsplikten. Dette undergraver et godt samarbeid mellom pasient og helsepersonell.

Mål

Beskytte pasienters personvern og samtidig generere kunnskap på bakgrunn av medisinske data. Emnet-prosjektet fokuserer på å etablere personvernbeskyttende metoder for statistisk behandling av distribuerte medisinske data. Vi arbeider for å rulle ut Emnet-verktøyet for distribuert analyse av helsedata til legekontorer over hele Norge.

Metode

Statistisk analyse av medisinske data.