logo

Helsedataanalyse 2

Prosjektbeskrivelse

Nasjonalt senter for e-helseforskning har gjort en kunnskapsoppsummering innenfor health analytics (helsedataanalyse) med fokus på kunstig intelligens og maskinlæring. To rapporter ble publisert juni 2018. Dette prosjektet er et oppfølgingsprosjekt som skal arbeide med oppmerksomhet og strategisk spredning av rapportenes innhold i helsesektoren.

Helsedataanalyse