logo

Per Atle Bakkevoll

Bio

Per Atle Bakkevoll, senior consultant, started at the centre in 2001. He holds an MSc in Computer Science from UiT The Arctic University of Norway and has project manager qualifications from the Norwegian Business School (BI). He has experience as a systems developer at the University of Tromsø. Bakkevols was section manager from 2008-2015.

Per Atle's projects
Project title Year Theme Project management
USECARE - USE Cases for Informal Care 2015 - 2016 Citizen services
Undine Knarvik
Architecturally practices and possibilities for clinical decision 2016 - 2017 Patient pathways
Kristian Malm-Nicolaisen
Transition to ontology based terminologies 2016 - 2017 Patient pathways
Kristian Malm-Nicolaisen
International Use Cases for Modern Health Analytics 2016 - 2017 Health data
Per Atle Bakkevoll
International Reference Cases for the Use of Health Data 2016 - 2016 Health data
Per Atle Bakkevoll
MyData 2016 - 2017 Health data
Per Atle Bakkevoll
Terminology and Coding Systems 2016 - 2016 Patient pathways
Per Atle Bakkevoll
InterActive atlases of health inequalities 2016 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Felles standarisert terminologi - Vurdering av SNOMED CT 2015 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
IKT-løsning for helseindikator-data for ikke smittsomme sykdommer (NCD) 2017 - 2020 Citizen services
Health data
Inger Torhild Gram
Health Analytics knowledge raising 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Health Analytics 2 2018 - 2018 Health data
Per Atle Bakkevoll
Decision support for personalized chronic pain care 2019 - 2023 Health data
Johan Gustav Bellika
Kunnskapsoppsummering om bruk av personvernbevarende teknologier for kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten 2022 - 2024 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
FederatedHealth: A Nordic Federated Health Data Network 2023 - 2025 Helsedata
Health data
Taridzo Chomutare
EDiHTA - European Digital Health Technology Assessment framework 2024 - 2027 Services for health professionals
Line Helen Linstad
Per Atle's publications in Cristin
Title Year Category
Syntetiske data: nøkkelen til kunstig intelligens i helsetjenesten? 2023 Feature article
Personvernfremmende teknologier for bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten 2023 Report
Webinar "Kunstig intelligens, sikkerhet og personvern" 2023 Lecture
Machine Learning in Chronic Pain Research: A Scoping Review 2021 Academic literature review
Health Analytics 2018 Report
Health analytics Kunstig intelligens – nye muligheter for helsetjenesten 2018 Report
A Significant Increase in The Risk for Exposure Of Health Information In The United States. Result from Analysing the US Data Breach Registry 2017 Academic chapter/article/Conference paper
Ontologibasert terminologi og standardisert informasjonsmodell for semantisk interoperabilitet og beslutningsstøtte 2017 Poster
Mulighetsvindu for bruk av ontologibaserte terminologier i EIEJ og Helseplattformen 2017 Poster
Kunnskapsoppsummering: Velferdsteknologi 2017 Report
Internasjonale eksempler på bruk av helseanalyse 2017 Report
Ontology-based Terminology for Healthcare – Impact assessment and transitional consequences for implementation 2017 Report
Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur 2017 Report
Sterk økning i risiko for eksponering av helsedata i USAA significant increase in the risk of exposure of health information in the United States 2017 Briefs
IKT-støtte for kodeverk og terminologi 2017 Report
Internasjonale referansecase for bruk av helsedata 2016 Report
The Snow system – a distributed medical data processing system 2013 Academic lecture
The Snow communicable disease outbreak detection approach 2013 Academic lecture
Real-time local epidemiological data through the internet as a management tool for infections in the community 2011 Poster
Authentication and Encryption in the Snow Disease Surveillance Network 2009 Academic article
Authentication and encryption in the Snow Disease Surveillance Network 2009 Academic lecture
Eight Challenges for Developing Telemedicine Applications 2008 Academic article
Eight Challenges for Developing Telemedicine Applications 2008 Academic lecture
The Grid as an Enabler for Home Based Healthcare Services 2005 Academic lecture
A web-based collaboration system for geographically distributed medical professionals 2003 Academic lecture
A web- based collaboration system for geographically distributed medical professionals 2003 Academic chapter/article/Conference paper
A web-based infrastructure for medical professionals 2003 Academic lecture
Per Atle's project reports
Report no. Title Author(s)
2023 04 Personvernfremmende teknologier for bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten Alexandra Makhlysheva, Per Atle Bakkevoll, Kassaye Yitbarek Yigzaw
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad, Håvard Blixgård
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård
2017 11 Internasjonale eksempler på bruk av helseanalyse Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis
2017 12 Kunnskapsoppsummering - Velferdsteknologi Undine Knarvik, Gunn Hilde Rotvold, Siri Bjørvig, Per Atle Bakkevoll
2017 08 Ontology-based terminologies for healthcare Luis Marco Ruiz, Kristian Malm-Nicolaisen, Rune Pedersen, Alexandra Makhlysheva, Per Atle Bakkevoll
2017 07 Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Luis Marco Ruiz, Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen
2017 03 IKT-støtte for kodeverk og terminologi Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen, Kristian Malm-Nicolaisen, Johan Gustav Bellika, Terje Solvoll
2016 05 Internasjonale referansecase for bruk av helsedata Per Atle Bakkevoll, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Line Helen Linstad
NST-rapport 2002 13 Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Per Atle Bakkevoll, Tatjana M. Burkow, Eva Henriksen og Jan-Hugo Olsen
Per Atle's fact sheets
Fact sheet no Title Contact
2018 09 Artificial intelligence and machine learning in healthcare Alexandra Makhlysheva Per Atle Bakkevoll Anne Torill Nordsletta Line Helen Linstad
2017 02 A significant increase in the risk of exposure of health information in the United States Johan Gustav Bellika Alexandra Makhlysheva Per Atle Bakkevoll
Per Atle's posters
Poster no. Title Author(s) Size
2017 10 Mulighetsvindu for bruk av ontologibaserte terminologier i EIEJ og Helseplattformen Kristian Malm-Nicolaisen, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Luis Marco Ruiz, Per Atle Bakkevoll A0