logo

Personvernfremmende teknologier for bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten

Report Abstract

Innsikt i helsedata kan gi bedre forsknings- og behandlingsgrunnlag, øke diagnostisk nøyaktighet, forbedre behandlingsresultater og effektivisere ressursbruk. Samtidig er bruken av helseopplysninger strengt regulert. Personvernfremmende teknologier muliggjør dataanalyser samtidig som de ivaretar personvern. Denne rapporten inneholder kunnskapsoppsummeringer om to personvernfremmende teknologier: føderert læring og syntetiske data. Begge teknologiene har sine bruksområder, fordeler og utfordringer. Det er behov for mer forskning, videreutvikling og praktiske erfaringer før teknologiene kan brukes i helsetjenesten.