logo

Helseplattformen: Fastleger samhandling

Prosjektbeskrivelse

Resultater fra en tidligere undersøkelse om tidsbruk i den kommunale helse- og omsorgstjenesten tilsier at det brukes mye tid på innhenting og bearbeiding av behandlingsinformasjon mellom aktørene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Undersøkelsen har ikke gått inn i hvilke type meldinger som er den største tidstyven.

Dette prosjektet vil søke å avdekke hva som er fastlegenes største tidstyv.

Mål

Bidra med kunnskap knyttet til de overordnede krav og særtema definert av Helseplattformen, samt understøtte kommunenes identifiserte kunnskapsbehov for god utnyttelse av opsjonen tilknyttet anskaffelsen i Helseplattformen.

Fremskaffe kunnskap om fastlegenes behov sett i relasjon til Helseplattformens vedtatte effektmål om:

  1. Bedre samhandling i og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
  2. Økt effektivitet og bedre ressursbruk
  3. Redusert tidsbruk på dokumentasjon og leting etter helseopplysninger

Metode

Metodisk fremgangsmåte vil være fokusgruppeintervju med legekontor i en liten, middels og stor kommune. Hensikten med fokusgruppeintervju er å avklare og belyse de tre punktene ovenfor gjennom en samtale.

Konklusjon

Publikasjon:

Melby L., Andreassen H.K., Torsvik T., Ellingsen G., Severinsen G.-H., Silsand L., Ekeland A.G., Saadatfard O., Pedersen R., 2019. Ambivalently Awaiting: Norwegian General Practitioners' Expectations towards a Cross-institutional Electronic Health Record. Vitenskapelig artikkel, Scandinavian Conference on Health Informatics, Oslo, Norway.