logo

Sosial, digital kontakt

Prosjektbeskrivelse

Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) har fått i oppdrag fra Helsedirektoratets Nasjonale Velferdsteknologiprogram å gjennomføre prosjektet «Sosial, digital kontakt for å motvirke ensomhet blant eldre».

Direktoratet finansierer i denne forbindelse fem forskjellige opplæringsprosjekter, drevet av frivillige organisasjoner: Norges blindeforbund, Pensjonistforbundet, Røde kors, Seniorsaken og Seniorsmart. NSEs oppgave er å etablere den etterspurte kunnskapen via følgeforskning av disse fem prosjektene.

Mål

Etablere kunnskap om kursing i bruk av teknologi (data/mobil/nettbrett) kan bidra til å vedlikeholde og styrke eldre sine muligheter til å opprettholde sitt sosiale nettverk.