logo

Sosial, digital kontakt

Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) har fått i oppdrag fra Helsedirektoratets Nasjonale Velferdsteknologiprogram å gjennomføre prosjektet «Sosial, digital kontakt for å motvirke ensomhet blant eldre».

Det overordnet målet for prosjektet formulerer direktoratet som følger:

Etablere kunnskap om kursing i bruk av teknologi (data/mobil/nettbrett) kan bidra til å vedlikeholde og styrke eldre sine muligheter til å opprettholde sitt sosiale nettverk.

Direktoratet finansierer i denne forbindelse fem forskjellige opplæringsprosjekter, drevet av frivillige organisasjoner: Norges blindeforbund, Pensjonistforbundet, Røde kors, Seniorsaken og Seniorsmart. NSEs oppgave er å etablere den etterspurte kunnskapen via følgeforskning av disse fem prosjektene.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Helsedirektoratet.


Siden er sist oppdatert 28.06.2017

Prosjektkategori

Velferdsteknologi

Prosjektperiode

2016 - 2018

Prosjektleder

Asbjørn Johansen Fagerlund Asbjørn Johansen Fagerlund

Prosjektdeltakere

Siri Bjørvig Siri Bjørvig