Sosial, digital kontakt: Opplæring av eldre – erfaringer fra 2016


Sammendrag av rapporten

Denne rapporten er fra prosjektet «Sosial, digital kontakt for å motvirke ensomhet blant eldre» ved Helsedirektoratet under Velferdsteknologiprogrammet. Prosjektet skal etablere kunnskap om IKT-opplæring kan bidra til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter til å opprettholde sine sosiale nettverk. Kunnskapsbasis skal være erfaringer fra fire opplæringsprosjekter. Opplæringsprosjektene er drevet av frivillige organisasjoner og finansiert av Helsedirektoratet. Rapporten omhandler erfaringer fra prosjektets første år.

Rapportnummer

NSE-rapport 2017-05

Forfattere

Elin Johnsen