logo

Sosial digital kontakt – et år etter

Sammendrag av rapporten

Rapporten ser på hvordan opplæring i bruk av teknologi kan bidra til å styrke eldre sine muligheter til å opprettholde sosiale nettverk. Begrepene opplæring og kurs brukes her om den opplæring, utvikling, veiledning og oppfølging som foregår i organisasjonene som dette prosjektet omhandler. Vi har sett på hvilken nytte eldre har hatt av å delta på kurs, et år etter deltakelse. Sentrale tema er generell teknologikompetanse og sosiale konsekvenser av teknologibruk.

Kunnskapsgrunnlaget er erfaringer fra kursdeltakere i prosjekter som omfattes av tilskuddsordningen «utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldre». Undersøkelsen peker på en rekke muligheter som kan bidra til å utvikle teknologikompetansen i den eldre delen av befolkningen. Betydningen av å inkludere alle i tillegg til å tilby repetisjonskurs løftes frem.