logo

E-konsultasjon med fastlegen

Prosjektbeskrivelse

E-konsultasjon med fastlegen er en felles betegnelse på sikker video- og/eller tekstkommunikasjon som alternativ til fysisk oppmøte på fastlegekontoret. E-konsultasjon er en av fire tjenester som inngår i konseptet Digital dialog med fastlegen. Tidligere har vi forsket på de administrative tjenestene i konseptet; bestill time, forny resept, og kontakt legekontoret. Nå skal vi se nærmere på den kliniske tjenesten e-konsultasjon.

E-konsultasjon er ønsket å skape verdier for både innbyggerne, fastlegene og samfunnet ved å øke effektivitet, tilgjengelighet og kvalitet i møtet mellom pasient og lege. Det er også ønsket at tjenesten skal tilrettelegge for økt involvering i egen helse for pasientene og bedre pasientsikkerhet.

Prosjektet skal samle kunnskap om effekter av e-konsultasjon, både video og tekst, med fokus på pasientens kontakt med helsetjenesten og helsepersonells erfaringer med tjenesten. Prosjektet vil undersøke hvordan innføringen av denne digitale tjenesten endrer arbeidsflyt og legens eller legekontorets arbeidsbyrde og hvorvidt mulighetene som e-konsultasjon gir styrker eller svekker visjonen om helsehjelp til de som trenger det, med høy kvalitet og likhet for alle.

Mål

I prosjektet skal vi samle, produsere og formidle kunnskap om

  1. utbredelse av og markedseffektene som følge av innføring av e-konsultasjon med fastlege
  2. erfaringer og effekter av e-konsultasjon for pasienter og helsetjenesten

Metode

Vi skal bruke kvalitative og kvantitative metoder for å samle kunnskap om tjenesten. Uttrekk fra Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR) om bruk av e-konsultasjoner vil være utgangspunktet for den kvantitative analysen.