logo

E-konsultasjon og triage hos fastlege

En ny rapport om e-konsultasjon og triage hos fastlege er nå klar. Den er utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse og inneholder også bidrag fra våre medarbeidere.

Det er lite kunnskap om bruk av verktøy for triage. Derfor startes et prøveprosjekt. Foto: Colourbox
Det er lite kunnskap om bruk av verktøy for triage. Derfor startes et prøveprosjekt. Foto: Colourbox

Allmennleger opplever å være overbelastet. Derfor ser man etter nye løsninger. Anvendelse av e-konsultasjon med eller uten triagering har blant annet kommet på dagsordenen. Det kan avlaste legene og bidra til bedre ressursbruk for både helsepersonell og pasienter.

Rapporten fra Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse inneholder oppsummert kunnskap, vurdering av behovet til ulike aktører for triageringsverktøy og forslag til utprøving av et slikt verktøy.

Nasjonalt senter for e-helseforskning har bidratt med en forskningsoppsummering om triage i fastlegeordningen. Vår erfaring fra litteraturen er at digital triagering er et felt i rask utvikling. Men det finnes fortsatt ikke nok kunnskap til å vite sikkert hva effektene blir. Det er viktig å finne ut hvordan et triageringsverktøy kan påvirke kvalitet, pasientsikkerhet, effektivitet og fordeling av helseressurser.

Her finner du rapporten.