logo

Webinar: videokonsultasjoner i Norge

Videokonsultasjoner med fastlegen fikk en eksplosiv vekst i mars i fjor. I dette webinaret presenterer vi en oppsummering av hvilke problemstillinger fastlegene vurderte som egnet og ikke egnet å ta over video under pandemien.

I april 2020 spurte vi norske fastleger om å evaluere en eller flere videokonsultasjoner de hadde hatt med sine pasienter. Vi fikk over 3500 vurderinger av utførte videokonsultasjoner og et unikt materiale som beskriver hvilke problemstillinger og betingelser som er egnet for å ta over video. Omtrent halvparten av alle videokonsultasjonene ble vurdert bedre eller like godt egnet som å møtes på kontoret. Spesielt to faktor var avgjørende for hvor egnet videokonsultasjon kjentes for legen: Kjennskap til pasienten og problemstillingen.

Lunsjwebinar med Eli Kristiansen, Tor Magne Johansen og Børge Lønnebakke Norberg, 19. mars 2021.

Lunchwebbinarium Videokonsulta… – Medfarm Play – Uppsala universitet