logo

Korona: Slik kommer du i gang med videokonsultasjon

Direktoratet for e-helse anbefaler at helsepersonell benytter seg av en videoløsning som allerede er i bruk i helsesektoren.

Er du innbygger og vil benytte videokonsultasjon, finner du mer informasjon på helsenorge.no. Foto: www.colourbox.no
Er du innbygger og vil benytte videokonsultasjon, finner du mer informasjon på helsenorge.no. Foto: www.colourbox.no

Det er behandler som har ansvaret for at leverandøren av videokonferanse tilfredsstiller kravene til personvern og informasjonssikkerhet. Leverandører tilknyttet helsenettet har forpliktet seg til å følge Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren.

Løsninger for ulike helsepersonellgrupper

Som hjelp på veien har direktoratet satt en oversikt over løsninger som allerede er i bruk i helsesektoren og som tilbyr video, enten fra EPJ-systemet eller frittstående. Denne listen vil suppleres løpende. Følg med på ehelse.no.

Ønsker du å komme i gang med en video, ta kontakt med leverandøren av løsningen. De vil hjelpe deg i gang.

Lege

EPJ-løsninger med video

  • PatientSky
    Videomodulen trenger ingen lokal installasjon og fungerer direkte i nettleseren. Det eneste brukeren trenger er internettilgang, et webkamera og mikrofon.
  • Pridok
    Skybasert system med integrasjon av Confrere og Helseboka og med Helsenorge.

Frittstående videoløsninger

Psykolog og psykiater

EPJ-løsninger med integrert video

Frittstående videoløsninger

Fysio- og manuellterapeuter og logoped

EPJ-løsninger med integrert video

  • Aspit Physica integreres med Confrere (på forespørsel)

Frittstående videoløsninger

Spesialisthelsetjenesten

I deler av spesialisthelsetjenesten benyttes også:

Spesiell vurdering av Skype for business/Teams

Under koronapandemien kan helsepersonell som allerede har Office 365 komme i gang med videokonsultasjon ved å benytte Skype for business/Teams. Denne videoløsningen kan benyttes til videokonsultasjon, men den er ikke spesielt tilrettelagt for bruk i helsetjenesten. Direktoratet anbefaler at innstillingene i veiledningen for helsepersonell settes opp før løsningen benyttes til videokonsultasjon med pasienter.

Ønsker du å komme i gang med Skype for business/Teamas, så kontakt din IT-leverandør.

Informasjon til pasienten

Saken er sakset fra Direktoratet for e-helse, 19.mars 2020.