Triage i fastlegeordningen - Kunnskapsbasert empiri - foreløpige resultater


Kanal: Workshop E-konsultasjon og triage

Plassering: Oslo

Arrangør: Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse

År publisert

2019

Språk

no

Kategori

Lecture

Forfattere