logo

Triage i fastlegeordningen - Kunnskapsbasert empiri - foreløpige resultater

Kanal: Workshop E-konsultasjon og triage

Plassering: Oslo

Arrangør: Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse