logo

Tor Magne Johnsen

Bio

Tor Magnes prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
E-konsultasjon med fastlegen 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen Paolo Zanaboni
Digital samhandling mellom fastlege og hjemmetjenesten 2022 - 2023 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Elin Breivik
Evaluering av sykmelding over e-konsultasjoner (SYKM2) 2023 - 2026 Tjenester for helsepersonell
Trine Strand Bergmo