logo

Digital dialog

Sammendrag av rapporten

Konseptet digital dialog består av fire nettbaserte kommunikasjonstjenester mellom fastlege og pasienter. Tjenestene er:

  • elektronisk timebestilling
  • elektronisk reseptfornyelse
  • elektronisk konsultasjon (e-konsultasjon)
  • elektronisk kontakt med legekontoret

Tjenestene er levert av Direktoratet for e-helse og integrert i de tre største elektroniske pasientjournalsystemene i fastlegemarkedet. Per i dag er digital dialog et tilbud hos 147 fastlegekontor. Pasientene tar tjenestene i bruk ved å logge inn på den nasjonale helseportalen helsenorge.no.

Tjenestene er integrert i fastlegens elektroniske pasientjournalsystem og kan aktiveres og deaktiveres av legen. I noen tilfeller er derfor bare noen av tjenestene tilgjengelige for pasientene. Pasientene kan ta tjenestene i bruk ved å logge inn på den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Liknende tjenester tilbys også av andre private leverandører.