logo

E-konsultasjon – kunnskapsoppsummering

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal kartlegge effekter av bruk av e-konsultasjoner som involverer lege /primærlege og legevakt. Kartleggingen vil først og fremst omfatte e-konsultasjoner mellom lege eller legevakt og pasienter. Prosjektet skal også se på e-konsultasjoner mellom primærleger og spesialisthelsetjenesten, med eller uten pasienter til stede. Kartleggingen omfatter deling av bilder og dokumenter før og etter konsultasjoner, inkludert fornying av resept og timebestilling. Begrepet e-konsultasjoner omfatter i denne sammenhengen også videokonferansekonsultasjoner.

Dokumenterte erfaringer og effekter av e-konsultasjoner kan blant annet være økonomiske og kliniske. Kartleggingen skal også omfatte brukererfaringer. Prosjektet skal undersøke hvilke diagnoser e-konsultasjoner brukes for og om dette varierer med type tjeneste/teknologi.

I tillegg skal det undersøkes hvilke tekniske løsninger som brukes i landene som er inkludert i studien og hvilken funksjonalitet som finnes. Vi vil også undersøke om det finnes det planer og strategier for interoperabilititet.

Mål

Kartlegge effekter av bruk av e-konsultasjoner.

Metode

Søk i systematiske reviews, rapporter og annen dokumentasjon.