Børge Lønnebakke Norberg

Bio

Børge Lønnebakke Norberg er allmennlege fra Trondheim. Han er spesialist i allmennmedisin og har i tillegg arbeidet innen bl.a. psykiatri. Han har mer enn ti års erfaring som underviser (lektor) innen kommunikasjon ved medisinstudiet ved NTNU.

Børge tar PhD sammen med Eli Kristiansen i et stort NFR-prosjekt som handler om digitale kommunikasjoner mellom fastlege og pasienter. Han er er en ekte "gentleman": Han kan spille trekkspill - men lar være (siatat: Wenche Foss)!

Børge Lønnebakke Norberg

email hidden; JavaScript is required

Telefon:

Stilling: Forsker

Avdeling: Digitale helsetjenester


CRIStin-profil

Børges prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
E-konsultasjon med fastlegen 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen Paolo Zanaboni
Storskala implementering av e-konsultasjoner med fastlegen: en kombinert metode-evaluering av effektene på helsesystemet, fastlegene og pasienter 2022 - 2027 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Paolo Zanaboni

Børges publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Phd om digitale konsultasjoner 2022 Academic lecture
Quality in digital consultations in general practice 2022 Academic lecture
A multilevel perspective on digital consultations in general practice. Symposium. 2022 Academic lecture
Workshop 2022 Academic lecture
A multilevel perspective on digital consultations in general practice 2022 Academic lecture
Presentasjon av Phd-prosjekt 2022 Lecture
Videokonsultasjoner 2021 Lecture
E-helse i fremtiden 2021 Academic lecture
Møt legen på video 2021 Interview
Videokonsultasjoner med fastlegen under pandemien 2021 Lecture
Forberedelse doktorgrad - artikkelskriving 2021 Lecture
Norske erfaringer med videokonsultasjoner med fastlegen under pandemien 2021 Academic lecture
E-konsultasjon og andre digitale tjenester med fastlegen: erfaringer og effekter for pasienter og helsetjenesten 2021 Academic lecture
In half of the cases, a video meeting with the doctor was as good as meeting in person 2021 Interview
Videomøte med fastlegen var i halvparten av tilfellene like bra som time på legekontoret 2021 Interview
Suitability of Video Consultations During the COVID-19 Pandemic Lockdown: Cross-sectional Survey Among Norwegian General Practitioners 2021 Academic article
Skal kartlegge fastlegers bruk av videokonsultasjoner 2020 Interview
Komplekse problemstillinger i allmennpraksis-en prevalensstudie 2020 Academic article