logo

Nye metoder for evaluering av digitale helsetjenester - e-helse og m-helse - en studie av et dynamisk konsept for effektive studier

Prosjektbeskrivelse

Forskere vet at når du planlegger et prosjekt, prøver du å ta høyde for forsinkelser, men selv da må vi ofte be om utsettelse.

En rapport fra 2015 konkluderte med at et overveldende flertall av studier (86%) blir verken ferdige innen det avtalte tidsrommet, eller fremskaffer resultatene de siktet på. Dette er særlig sant for studier som tester ved hjelp av mobilteknologi (m-helse og e-helse). Disse teknologiene er dessverre ofte gått ut på dato innen prosjektet er over på grunn av den raske utviklingen i markedet.

Et resultat av dette er at kunnskap som er innhentet om potensielle behandlingsalternativer for pasienter blir utdatert og derfor av begrenset verdi. Det vi trenger er en måte å mer effektivt planlegge og administrere studier slik at resultatene våre forblir relevante og nyttige for pasienter, tilbydere og helsemyndigheter.

Studier administreres vanligvis av en prosjektleder og prosjektgruppe, som tar sikte på å følge prosjektplaner, overholde strenge studiedesigns, føre tilsyn med deltakerne og samle inn data. Måten dette blir utført på - tiden de bruker, hvordan teammedlemmer kommuniserer og koordinerer oppgaver og ressursene som brukes til å gjøre det - fører til om et prosjekt enten lykkes eller mislykkes.

Før dette prosjektet startet, utviklet og testet vi en dynamisk plattform for ledelse av studier for å effektivisere hvert trinn i våre m-helsestudier. Denne plattformen gir mange av funksjonalitetene som andre moderne studiestyringssystemer tilbyr, inkludert muligheten til å rekruttere, spore deltakernes fremdrift gjennom en studie, sende spørreskjemaer og motta svar, i tillegg til andre datatyper, fra et sikkert, eksternt web-grensesnitt. Vi tror at ved å koordinere og utføre studieadministrasjonsoppgaver elektronisk, kan vi mer effektivt fullføre vellykkede studier.

Mål

  1. Å identifisere faktorene som hindrer eller forenkler en vellykket gjennomføring av intervensjonsstudier av e-helse og m-helse.
  2. Å øke vår kunnskap og evne til å utføre mer effektive studier i fremtiden ved å ta tak i disse faktorene.

Metode

Vi planlegger å analysere hvordan to prosjekter utførte studiene sine ved hjelp av den egenutviklede studieadministrasjonsplattformen, og hvordan to prosjekter brukte både tradisjonelle papirbaserte, personlige og elektroniske midler for å administrere og styre studiene.

Vi vil sammenligne faktorer som tid som kreves for å fullføre hvert trinn i disse studiene, ressursene og verktøyene som brukes av forskerne og eventuelle problemer som ble oppdaget som kan forklare hvordan en studie lyktes eller ble hindret i å oppnå studiens mål.