logo

FysBot - en chatbot på sosiale medier for å øke fysisk aktivitet

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal utforske hvordan en chatbot på sosiale medier kan motivere personer til å øke sin fysiske aktivitet. Chatboten er utviklet og basert på brukeres ønsker og behov. En chatbot er et dataprogram som skal simulere en menneskelig samtale. I motsetning til de fleste apper skal en chatbot være enkle å bruke. Bruk av internett er betydelig i Norge, og de fleste bruker sosiale medier regelmessig. Å kombinere en chatbot for fysisk aktivitet og sosiale medier kan være en kostnadseffektiv måte å nå store deler av befolkningen på.

Det er mange fordeler med regelmessig fysisk aktivitet. Det bidrar til bedre håndtering av kroniske tilstander, forbedret psykisk helse, økonomisk vekst og forbedret generell helse og livskvalitet. En chatbot på sosiale medier for å øke fysisk aktivitet kan derfor være en innovativ måte å styrke folkehelsearbeidet på for å fremme fysisk aktivitet i Norge, og kanskje globalt.

Mål

Å fastslå om det er gjennomførbart for en chatbot på sosiale medier å øke fysisk aktivitet.

Konkrete mål:

  • Utforske overvektige og stillesittende personers ønsker, og integrere disse i en chatbot for fysisk aktivitet på sosiale medier.
  • Undersøke om en chatbot på sosiale medier som integrerer brukernes ønsker og behov kan anvendes av overvektige og stillesittende personer til endring i fysisk aktivitet.
  • Utforske brukernes tilfredshet med chatboten.

Metode

Prosjektet involverer både kvantitativ og kvalitativ datainnsamling og analyse.

Det er 5 arbeidspakker (AP) i prosjektet:

  • AP1 – Intervju om brukernes ønsker og behov
  • AP2 – Integrasjon av brukernes preferanser i chatbot prototype
  • AP3 – Pilotstudie: Kvalifiserte personer deltar i en 12-ukers studie hvor de bruker chatboten for fysisk aktivitet på sosiale medier
  • AP4 – Vurdere endring i fysisk aktivitet
  • AP5 – Intervju om tilfredshet i brukernes anvendelse av chatbot

Konklusjon

FysBot forventes å øke fysisk aktivitetsatferd, og dette kan bidra til forebygging av kroniske sykdommer, styrke kunnskapen og tilgjengelige tjenester for å øke fysisk aktivitet og redusere helsekostnadene. En chatbot på sosiale medier som viser at det er mulig å øke fysisk aktivitetsatferd, kan brukes i stor skala over hele Norge og utvides til annen livsstilsatferd for å forbedre kosthold, redusere stoffmisbruk og fremme forebyggende tiltak.