logo

Marianne Vibeke Trondsen

Bio

Marianne V. Trondsen, seniorforsker og ph.d. i sosiologi, har jobbet som forsker ved senteret siden 2003. Hun har i tillegg en bistilling i BarnsBeste som leder av et nasjonalt, tverrfaglig forskernettverk om barn som er pårørende til foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom. Hun har tidligere arbeidserfaring fra det psykiske helse- og rusfeltet med forebyggende arbeid rettet mot ungdom. Trondsen ble uteksaminert fra UiT Norges arktiske universitet med hovedfag i sosiologi i 1998, og fullførte sin ph.d. i 2014 ved samme universitet.

Hennes doktorgradsarbeid omhandler betydningen av en internettbasert selvhjelpsgruppe for ungdom med psykisk syke foreldre. Gjennom ulike forskningsprosjekter har hun publisert artikler nasjonalt og internasjonalt om bruk av telemedisin/e-helse til ulike formål, særlig innenfor psykisk helse. Hun har i tillegg skrevet flere bokkapitler og vært redaktør for en antologi utgitt i 2015 om tiltak for barn som er pårørende.

I sin forskning har hun særlig hatt fokus på pasient- og pårørendeperspektiver, og har lang erfaring med bruk av kvalitativ forskningsmetodikk. Hun er også opptatt av forskningsformidling, og holder jevnlig foredrag og undervisning til studenter, forskere og fagfolk innenfor ulike fagdisipliner. Høsten 2016 starter hun opp et treårig postdoktor prosjekt «Å leve med psykisk sykdom: Digitale medier som mestringsverktøy» med både pasienter og pårørende som målgruppe.

Mariannes prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Å leve med psykisk sykdom: Digitale medier som mestringsverktøy 2016 - 2022 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
VIDEOCARE: Desentralisert akuttpsykiatri ved bruk av videokonferanse 2012 - 2017 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Health Talk Norway 2015 - 2016 Innbyggertjenester
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2016 - 2020 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Innføring av velferdsteknologi i kommunene - Phd-prosjekt 2020 - 2023 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Gunn Hilde Rotvold
Videobasert terapi på nett for unge som har foreldre med rusproblemer 2020 - 2023 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
FysBot - en chatbot på sosiale medier for å øke fysisk aktivitet 2022 - 2025 Innbyggertjenester
Dillys Larbi
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser - Phd-prosjekt 2021 - 2024 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
RESPOND: Kulturelt tilpasset digital brukermedvirkerstøtte for unge samiske personer med depresjon 2024 - 2024 Innbyggertjenester
Bo Wang
Mariannes publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Children as next of kin’s experiences, practices, and voice in everyday life: a systematic review of studies with Norwegian data (2010–2022) 2024 Academic literature review
What do adults living with obesity want from a chatbot for physical activity? – a qualitative study 2024 Academic article
Videobasert samtaleterapi for unge som har foreldre med rusproblemer 2024 Academic lecture
Barn som pårørendes stemme i forskning – deltakelse, involvering og medvirkning 2023 Academic lecture
Videobasert samtaleterapi for unge som har foreldre med rusproblemer 2023 Academic lecture
DIgital terapi hjelper unge som har foreldre med rusproblemer 2023 Academic lecture
Digital therapy helps young people who have parents with substance abuse problems 2023 Interview
Digital terapi hjelper unge som har foreldre med rusproblemer 2023 Interview
Videobasert samtaleterapi for unge som har en forelder med rusproblemer: Et følgeforskningsprosjekt med Blå Kors Kompasset​ ​ 2023 Academic lecture
Digital teknologi i helse- og omsorgstjenester til barn og unge 2023 Academic lecture
Unge som har foreldre med rusproblemer: En brukerundersøkelse om erfaringer med videobasert samtaleterapi 2023 Academic article
Children with ill parents or siblings 2022 Academic lecture
Videobasert samtaleterapi for unge som har foreldre med rusproblemer 2022 Academic lecture
Videobasert samtaleterapi for unge som har foreldre med rusproblemer 2022 Academic lecture
Videobasert samtaleterapi for unge som har foreldre med rusproblemer 2022 Academic lecture
Video-based therapy for youths who have a parent with alcohol/substance abuse 2022 Academic lecture
Digitale tjenester i psykisk helsearbeid for barn og unge 2022 Academic lecture
Digital kommunikasjon med barn og unge som er pårørende 2022 Academic lecture
Welfare technology for children and youths with intellectual disabilities - 5 years of research and assessment 2021 Academic lecture
Barn som pårørende 2021 Academic lecture
FoU-styrets synspunkter og forventninger til SANKS nå og fremover 2021 Academic lecture
10 år med forskernettverket i BarnsBeste: Å gjøre hverandre gode 2021 Lecture
Videobaserte verktøy til samtaler med barn og unge. 2021 Academic lecture
Videobasert terapi på nett for unge som har foreldre med rusproblemer. 2021 Academic lecture
Digital kommunikasjon med barn og unge som er pårørende 2021 Academic lecture
Å være terapeut i en unntakstilstand: samtaleterapi på nett under koronapandemien til unge som har foreldre med rusproblemer 2021 Academic article
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser: Muligheter og utfordringer 2021 Academic lecture
Terapeutene opplevde overgangen fra fysisk- til digital terapi som brå, men bra 2021 Interview
Bodø vil være landets beste oppvekstkommune. De lytter til barn og unge som trenger velferdsteknologi 2021 Interview
Barn som er pårørende 2020 Academic lecture
Psykisk helse under koronapandemien: Muligheter med digitale tjenester 2020 Lecture
Digitale psykiske helsetjenester under koronapandemien 2020 Interview
Digitale psykiske helsetjenester under koronapandemien 2020 Interview
Teknologi i psykisk helse og rusfeltet 2020 Other product
5 års forskning: Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2020 Lecture
«Hele døgnet, hele uka, hele livsløpet» Velferdsteknologi som del av et helhetlig tilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser - En kvalitativ studie i Bodø kommune 2020 Report
Muligheter og utfordringer med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2020 Academic lecture
Corona gives rapid digitalisation in mental health services 2020 Interview
De som jobber med psykisk helse fikk digitalt sjokk 2020 Interview
Podcast - De som jobber med psykisk helse fikk digitalt sjokk 2020 Interview
Internasjonal litteraturstudie om velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2020 Report
Velferdsteknologi for barn og unge (del 3): Videre forskning 2019 Lecture
Children with ill parents or siblings 2019 Academic lecture
VIDEOCARE: Desentralisert akuttpsykiatri ved bruk av videokonferanse 2019 Academic lecture
Å leve med psykisk sykdom: Digitale medier som mestringsverktøy 2019 Academic lecture
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser – Brukererfaringer etter 2,5 års utprøving i Drammen og Horten kommuner 2019 Report
Risiko og helse 2019 Academic lecture
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2019 Academic lecture
Family Talk Intervention in adult mental health care: The experiences of children with mentally ill hospitalized parents 2019 Academic lecture
Barn som pårørende: Fra kunnskap til handling 2019 Academic lecture
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2019 Academic lecture
Erfaringer med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2019 Academic lecture
Barn som pårørende: Fra kunnskap til handling 2019 Lecture
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2019 Academic lecture
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2019 Academic lecture
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2019 Academic lecture
Muligheter med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2019 Academic lecture
Mellom deltakelse og beskyttelse: Aksjonsforskningens mulighetsrom for barn og unge 2019 Academic article
Children of parent with illness 2018 Academic lecture
8 år med forskernettverket "Barn som pårørende" 2018 Academic lecture
Hva vet vi om barn som er pårørende? Fra forskning til handling 2018 Academic lecture
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 Academic lecture
En kvalitativ studie: Muligheter med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 Academic article
Barn og unge som er pårørende: Hva vet vi og hva kan vi gjøre? 2018 Academic lecture
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 Academic lecture
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 Academic lecture
VIDEOCARE: Decentralised psychiatric emergency care through videoconferencing 2018 Academic lecture
Gir akutt psykiatrisk hjelp via video 2018 Interview
8 år med nasjonalt forskernettverk om "Barn som pårørende" 2018 Lecture
Forskning i SANKS: Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helse og rus 2018 Lecture
Fra forskning til gode og helhetlige tjenester for barn som pårørende 2018 Academic lecture
Hva forteller ungdommene? En kvalitativ studie av en nettbasert selvhjelpsgruppe for ungdom med psykisk syke foreldre. 2018 Academic lecture
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 Lecture
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 Lecture
Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 Report
The symbolic affordances of a video-mediated gaze in emergency psychiatry 2018 Academic article
Presentasjon sluttrapport: Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2017 Lecture
Prosjektrapport: Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2017 Lecture
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2017 Lecture
Teknologi var til stor hjelp for barn med funksjonsnedsettelser 2017 Interview
Health and technology in a Norwegian context 2017 Academic lecture
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2017 Report
VIDEOCARE:Desentralisert akuttpsykiatri ved bruk av videokonferanse 2017 Academic lecture
Barn som pårørende - fra forskning til praksis 2017 Academic lecture
Usefullness of videoconferencing in psychiatric emergencies - a qualitative study 2017 Academic article
Først og fremst barn og unge – også når foreldre er psykisk syke 2017 Chapter
Sykdomsekspertene sitter hjemme 2016 Interview
Slik blir unge med funksjonsnedsettelser mer selvstendige 2016 Interview
Kunnskapsoppsummering: Eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2016 Report
Barn som pårørende - fremdeles «de glemte barna»? 2016 Feature article
Managing everyday life: Exploring an online self-help group for adolescents with a mentally ill parent. 2016 Academic lecture
Promoting Patient Voices on the Internet. Ethical considerations about web-based dissemination of research on patient narratives. 2016 Academic article
Promoting Patient Voices on the Internet. Ethical considerations about web-based dissemination of research on patient narratives. 2016 Academic lecture
Concept Testing Toward a Patient-Validated Information Architecture. Prototype Development of Healthtalk 2016 Academic article
Concept Testing Toward a Patient-Validated Information Architecture. Prototype Development of Healthtalk 2016 Academic lecture
FAMILIER I MOTBAKKE. På vei mot bedre støtte barn til barn som pårørende 2015 Lecture
Tiltak for barn og ungdom med psykisk syke foreldre. Nye muligheter for hjelp og støtte 2015 Lecture
Morild - et internettbasert hjelpetilbud for barn og unge med foreldre med psykiske problemer 2015 Academic chapter/article/Conference paper
The video-gaze in psychiatric emergency care. 2015 Academic lecture
Patient - physican - nurse roles in videoconferenced psychiatric emergency care 2015 Academic lecture
Evalueringsrapport DeVaVi: Desentralistert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse. Evaluering av endringer i akuttjenesten for opptaksområdet til avdeling Sør, Psykisk helse og rusklinikken, UNN HF 2015 Report
Evaluering av DeVaVi: Desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse. Presentasjon av kvalitative funn. 2015 Lecture
På vei mot bedre støtte til barn som pårørende 2015 Chapter
Study Protocol: Health Talk Norway 2015 Academic lecture
Study Protocol: Health Talk Norway 2015 Academic article
How to use qualitative interviews in e-health research 2015 Academic article
Familier i motbakke 2015 Academic anthology/Conference proceedings
Managing Everyday Life: A Qualitative Study of Patients’ Experiences of a Web-Based Ulcer Record for Home-Based Treatment 2014 Academic article
Vi er ikke syke mennesker - vi har bare et behov for å snakke 2014 Doctoral dissertation
Video-confidence: a qualitative exploration of videoconferencing for psychiatric emergencies 2014 Academic article
Managing everyday life: Exploring an online self-help group for adolescents with a mentally ill parent 2014 Academic lecture
Communal normalization in an online self-help group for adolescents with a mentally ill parent 2014 Academic article
Managing Everyday Life: Exploring an Online Self-help Group for Adolescents with a Mentally Ill Parent 2013 Academic lecture
VIDEOCARE: Decentralised psychiatric emergency care through videoconferencing 2013 Academic lecture
VIDEOCARE: Decentralised psychiatric emergency care through videoconferencing 2012 Academic article
Risikofokus på barn med psykisk syke foreldre 2012 Academic chapter/article/Conference paper
Interaction through a web-based patient record in ulcer treatment: A qualitative study of patients’ experiences 2012 Academic lecture
Living With a Mentally Ill Parent: Exploring Adolescents' Experiences and Perspectives 2012 Academic article
The empowered patient and the sociologist 2010 Academic article
Selvhjelp på nett for ungdom med psykisk syke foreldre 2009 Academic lecture
"The dual role of the action researcher" 2009 Academic article
Pasient på e-post 2008 Academic chapter/article/Conference paper
Patients who use e-mediated communication with their doctor -new constructions of trust in the patient - doctor relationship 2006 Academic article
Doing action-research on online self-help groups – advantages and challenges 2006 Academic lecture
Erfaringer med lege-pasient-kontakt over Internett 2004 Academic article
Patient-physician interaction over the Internet 2004 Academic article
Fritiden; meningsløst, lærerikt ”pusterom”? – et sosialiseringsperspektiv på ungdoms fritid 1998 Thesis at a second degree level
Mariannes prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2020 02 Hele døgnet, hele uka, hele livsløpet - Velferdsteknologi som del av et helhetlig tilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser - En kvalitativ studie i Bodø kommune Undine Knarvik, Gunn Hilde Rotvold, Marianne Trondsen
2020 01 Kunnskapsoppsummering: Internasjonal litteraturstudie om velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Undine Knarvik, Karianne Lind, Gunn Hilde Rotvold, Marianne Trondsen
2019 05 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Marianne Trondsen, Undine Knarvik
2018 01 Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Gunn Hilde Rotvold, Undine Knarvik, Marianne Trondsen
2017 06 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Marianne Trondsen, Undine Knarvik
2016 02 Kunnskapsoppsummering: Eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser Undine Knarvik, Marianne Trondsen
Mariannes faktaark
Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2019 01 VIDEOCARE: Akuttpsykiatrisk hjelp via videokonferanse Marianne Trondsen