Marianne Trondsen

Bio

Marianne V. Trondsen, seniorforsker og ph.d. i sosiologi, har jobbet som forsker ved senteret siden 2003. Hun har i tillegg en bistilling i BarnsBeste, som leder av et nasjonalt, tverrfaglig forskernettverk om barn som er pårørende til foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom. Hun har tidligere arbeidserfaring fra det psykiske helse- og rusfeltet med forebyggende arbeid rettet mot ungdom. Trondsen ble uteksaminert fra UiT Norges arktiske universitet med hovedfag i sosiologi i 1998, og fullførte sin ph.d. i 2014 ved samme universitet.

Hennes doktorgradsarbeid omhandler betydningen av en internettbasert selvhjelpsgruppe for ungdom med psykisk syke foreldre knyttet til nettjenesten www.morild.org. Gjennom ulike forskningsprosjekter har hun publisert artikler nasjonalt og internasjonalt om bruk av telemedisin/e-helse til ulike formål, særlig innenfor psykisk helse. Hun har i tillegg skrevet flere bokkapitler og vært redaktør for en antologi utgitt i 2015 om tiltak for barn som er pårørende.

I sin forskning har hun særlig hatt fokus på pasient- og pårørendeperspektiver, og har lang erfaring med bruk av kvalitativ forskningsmetodikk. Hun er også opptatt av forskningsformidling, og holder jevnlig foredrag og undervisning til studenter, forskere og fagfolk innenfor ulike fagdisipliner. Høsten 2016 starter hun opp et treårig postdoktor prosjekt «Å leve med psykisk sykdom: Digitale medier som mestringsverktøy» med både pasienter og pårørende som målgruppe.

Marianne Trondsen

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 415 10 792

Stilling: Seniorforsker

Avdeling: Personlig e-helse


CRIStin-profil

Mariannes prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Å leve med psykisk sykdom: Digitale medier som mestringsverktøy 2016 - 2022 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Velferdsteknologi barn og unge 2016 2016 - 2016 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
VIDEOCARE: Desentralisert akuttpsykiatri ved bruk av videokonferanse 2012 - 2017 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Health Talk Norway 2015 - 2016 Innbyggertjenester
Velferdsteknologi barn og unge 2017 2016 - 2017 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen

Mariannes publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser – Brukererfaringer etter 2,5 års utprøving i Drammen og Horten kommuner 2019 RAPPORT
Children of parent with illness 2018 FOREDRAG
Risiko og helse 2019 FOREDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2019 FOREDRAG
Family Talk Intervention in adult mental health care: The experiences of children with mentally ill hospitalized parents 2019 FOREDRAG
Barn som pårørende: Fra kunnskap til handling 2019 FOREDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2019 FOREDRAG
Erfaringer med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2019 FOREDRAG
Barn som pårørende: Fra kunnskap til handling 2019 FOREDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2019 FOREDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2019 FOREDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2019 FOREDRAG
Muligheter med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2019 FOREDRAG
Mellom deltakelse og beskyttelse: Aksjonsforskningens mulighetsrom for barn og unge 2019 TIDSSKRIFTPUBL
8 år med forskernettverket "Barn som pårørende" 2018 FOREDRAG
Hva vet vi om barn som er pårørende? Fra forskning til handling 2018 FOREDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 FOREDRAG
En kvalitativ studie: Muligheter med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Barn og unge som er pårørende: Hva vet vi og hva kan vi gjøre? 2018 FOREDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 FOREDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 FOREDRAG
VIDEOCARE: Decentralised psychiatric emergency care through videoconferencing 2018 FOREDRAG
Gir akutt psykiatrisk hjelp via video 2018 MEDIEBIDRAG
8 år med nasjonalt forskernettverk om "Barn som pårørende" 2018 FOREDRAG
Forskning i SANKS: Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helse og rus 2018 FOREDRAG
Fra forskning til gode og helhetlige tjenester for barn som pårørende 2018 FOREDRAG
Hva forteller ungdommene? En kvalitativ studie av en nettbasert selvhjelpsgruppe for ungdom med psykisk syke foreldre. 2018 FOREDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 FOREDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 FOREDRAG
Presentasjon sluttrapport: Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2017 FOREDRAG
Prosjektrapport: Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2017 FOREDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2017 FOREDRAG
Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 RAPPORT
The symbolic affordances of a video-mediated gaze in emergency psychiatry 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Teknologi var til stor hjelp for barn med funksjonsnedsettelser 2017 MEDIEBIDRAG
Health and technology in a Norwegian context 2017 FOREDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2017 RAPPORT
VIDEOCARE:Desentralisert akuttpsykiatri ved bruk av videokonferanse 2017 FOREDRAG
Barn som pårørende - fra forskning til praksis 2017 FOREDRAG
Usefullness of videoconferencing in psychiatric emergencies - a qualitative study 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Først og fremst barn og unge – også når foreldre er psykisk syke 2017 BOKRAPPORTDEL
Sykdomsekspertene sitter hjemme 2016 MEDIEBIDRAG
Slik blir unge med funksjonsnedsettelser mer selvstendige 2016 MEDIEBIDRAG
Kunnskapsoppsummering: Eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2016 RAPPORT
Barn som pårørende - fremdeles «de glemte barna»? 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Managing everyday life: Exploring an online self-help group for adolescents with a mentally ill parent. 2016 FOREDRAG
Promoting Patient Voices on the Internet. Ethical considerations about web-based dissemination of research on patient narratives. 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Promoting Patient Voices on the Internet. Ethical considerations about web-based dissemination of research on patient narratives. 2016 FOREDRAG
Concept Testing Toward a Patient-Validated Information Architecture. Prototype Development of Healthtalk 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Concept Testing Toward a Patient-Validated Information Architecture. Prototype Development of Healthtalk 2016 FOREDRAG
FAMILIER I MOTBAKKE. På vei mot bedre støtte barn til barn som pårørende 2015 FOREDRAG
Tiltak for barn og ungdom med psykisk syke foreldre. Nye muligheter for hjelp og støtte 2015 FOREDRAG
Morild - et internettbasert hjelpetilbud for barn og unge med foreldre med psykiske problemer 2015 BOKRAPPORTDEL
The video-gaze in psychiatric emergency care. 2015 FOREDRAG
Patient - physican - nurse roles in videoconferenced psychiatric emergency care 2015 FOREDRAG
Evalueringsrapport DeVaVi: Desentralistert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse. Evaluering av endringer i akuttjenesten for opptaksområdet til avdeling Sør, Psykisk helse og rusklinikken, UNN HF 2015 RAPPORT
Evaluering av DeVaVi: Desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse. Presentasjon av kvalitative funn. 2015 FOREDRAG
På vei mot bedre støtte til barn som pårørende 2015 BOKRAPPORTDEL
Study Protocol: Health Talk Norway 2015 FOREDRAG
Study Protocol: Health Talk Norway 2015 TIDSSKRIFTPUBL
How to use qualitative interviews in e-health research 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Familier i motbakke 2015 BOK
Managing Everyday Life: A Qualitative Study of Patients’ Experiences of a Web-Based Ulcer Record for Home-Based Treatment 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Vi er ikke syke mennesker - vi har bare et behov for å snakke 2014 RAPPORT
Video-confidence: a qualitative exploration of videoconferencing for psychiatric emergencies 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Managing everyday life: Exploring an online self-help group for adolescents with a mentally ill parent 2014 FOREDRAG
Communal normalization in an online self-help group for adolescents with a mentally ill parent 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Managing Everyday Life: Exploring an Online Self-help Group for Adolescents with a Mentally Ill Parent 2013 FOREDRAG
VIDEOCARE: Decentralised psychiatric emergency care through videoconferencing 2013 FOREDRAG
VIDEOCARE: Decentralised psychiatric emergency care through videoconferencing 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Risikofokus på barn med psykisk syke foreldre 2012 BOKRAPPORTDEL
Selvhjelp på nett for ungdom med psykisk syke foreldre 2009 FOREDRAG
Fritiden; meningsløst, lærerikt ”pusterom”? – et sosialiseringsperspektiv på ungdoms fritid 1998 RAPPORT
Interaction through a web-based patient record in ulcer treatment: A qualitative study of patients’ experiences 2012 FOREDRAG
Pasient på e-post 2008 BOKRAPPORTDEL
Living With a Mentally Ill Parent: Exploring Adolescents' Experiences and Perspectives 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Patients who use e-mediated communication with their doctor -new constructions of trust in the patient - doctor relationship 2006 TIDSSKRIFTPUBL
The empowered patient and the sociologist 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Erfaringer med lege-pasient-kontakt over Internett 2004 TIDSSKRIFTPUBL
Patient-physician interaction over the Internet 2004 TIDSSKRIFTPUBL
"The dual role of the action researcher" 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Doing action-research on online self-help groups – advantages and challenges 2006 FOREDRAG

Mariannes prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2019 05 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Marianne Trondsen, Undine Knarvik
2018 01 Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Gunn-Hilde Rotvold, Undine Knarvik, Marianne Trondsen
2017 06 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Marianne Trondsen, Undine Knarvik
2016 02 Kunnskapsoppsummering - Eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser Undine Knarvik, Marianne Trondsen

Mariannes faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2019 01 VIDEOCARE: Akuttpsykiatrisk hjelp via videokonferanse Marianne Trondsen