Marianne Vibeke Trondsen

Bio

Marianne V. Trondsen, seniorforsker og ph.d. i sosiologi, har jobbet som forsker ved senteret siden 2003. Hun har i tillegg en bistilling i BarnsBeste, som leder av et nasjonalt, tverrfaglig forskernettverk om barn som er pårørende til foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom. Hun har tidligere arbeidserfaring fra det psykiske helse- og rusfeltet med forebyggende arbeid rettet mot ungdom. Trondsen ble uteksaminert fra UiT Norges arktiske universitet med hovedfag i sosiologi i 1998, og fullførte sin ph.d. i 2014 ved samme universitet.

Hennes doktorgradsarbeid omhandler betydningen av en internettbasert selvhjelpsgruppe for ungdom med psykisk syke foreldre knyttet til nettjenesten www.morild.org. Gjennom ulike forskningsprosjekter har hun publisert artikler nasjonalt og internasjonalt om bruk av telemedisin/e-helse til ulike formål, særlig innenfor psykisk helse. Hun har i tillegg skrevet flere bokkapitler og vært redaktør for en antologi utgitt i 2015 om tiltak for barn som er pårørende.

I sin forskning har hun særlig hatt fokus på pasient- og pårørendeperspektiver, og har lang erfaring med bruk av kvalitativ forskningsmetodikk. Hun er også opptatt av forskningsformidling, og holder jevnlig foredrag og undervisning til studenter, forskere og fagfolk innenfor ulike fagdisipliner. Høsten 2016 starter hun opp et treårig postdoktor prosjekt «Å leve med psykisk sykdom: Digitale medier som mestringsverktøy» med både pasienter og pårørende som målgruppe.

Marianne Trondsen

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 415 10 792

Stilling: Seniorforsker

Avdeling: Personlig e-helse


CRIStin-profil

Mariannes prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Å leve med psykisk sykdom: Digitale medier som mestringsverktøy 2016 - 2022 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
VIDEOCARE: Desentralisert akuttpsykiatri ved bruk av videokonferanse 2012 - 2017 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Health Talk Norway 2015 - 2016 Innbyggertjenester
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2016 - 2020 Innbyggertjenester
Undine Knarvik

Mariannes publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori

Mariannes prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2020 02 Hele døgnet, hele uka, hele livsløpet - Velferdsteknologi som del av et helhetlig tilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser - En kvalitativ studie i Bodø kommune Undine Knarvik, Gunn Hilde Rotvold, Marianne Trondsen
2020 01 Kunnskapsoppsummering: Internasjonal litteraturstudie om velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Undine Knarvik, Karianne Lind, Gunn Hilde Rotvold, Marianne Trondsen
2019 05 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Marianne Trondsen, Undine Knarvik
2018 01 Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Gunn Hilde Rotvold, Undine Knarvik, Marianne Trondsen
2017 06 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Marianne Trondsen, Undine Knarvik
2016 02 Kunnskapsoppsummering: Eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser Undine Knarvik, Marianne Trondsen

Mariannes faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2019 01 VIDEOCARE: Akuttpsykiatrisk hjelp via videokonferanse Marianne Trondsen