logo

Kunnskapsoppsummering: Eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Sammendrag av rapporten

Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) skal i samarbeid med Direktoratet for e-helses Nasjonale velferdsteknologiprogram gi en kunnskapsoppsummering om eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Kunnskapsoppsummeringen inngår som innsiktsarbeid i et følgeforskningsoppdrag knyttet til to teknologiutprøvingsprosjekter for barn og unge med funksjonsnedsettelser i henholdsvis Horten og Drammen kommune. Dette dokumentet representerer leveranse M3 i prosjektet.