logo

Hele døgnet, hele uka, hele livsløpet - Velferdsteknologi som del av et helhetlig tilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser - En kvalitativ studie i Bodø kommune

Sammendrag av rapporten

Denne forskningsrapporten er basert på en kvalitativ casestudie knyttet til velferdsteknologiutprøving for et barn med funksjonsnedsettelser, foreldrene, ergoterapitjeneste og skole i Bodø kommune. Rapporten er del av Nasjonalt senter for e-helseforsknings portefølje (2016-2020) av prosjekt gjennomført i samarbeid med Nasjonalt velferdsteknologiprogram (Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, KS). Studien undersøker erfaringer med utprøving av VFT, og hvordan VFT kan inngå som del av et helhetlig tjenestetilbud i Bodø kommune.