logo

Kunnskapsforvaltning velferdsteknologi

Prosjektbeskrivelse

I 2016/2017 fremskaffet Nasjonalt senter for e-helseforskning en oversikt over velferdsteknologisk aktivitet i norske kommuner. Senteret laget videre et konseptforslag for visualisering av denne oversikten. Dette resulterte i et oversiktskart som Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet har publisert på sin webside.

Visualiseringsverktøyet som ble valgt var Microsoft Power BI. PowerBI synes å ha begrensninger angående funksjonalitet og hvilke enheter og plattformer det kan kjøres på. Det virker naturlig å bytte det ut med et web-rammeverk som kan levere innhold nærmere etablerte standarder for visning av innhold i nettlesere på alle/flest mulig av de vanligste plattformene.

Dette er en videreføring.

Mål

Bidra til kunnskapsbaserte nasjonale prioriteringer og føringer på det velferdsteknologiske området ved å vedlikeholde oversikt over mangfoldet av velferdsteknologiske utprøvinger i Norge.

Resultatmål

  • Videreutvikle og oppdatere oversikten over velferdsteknologiske løsninger som er prøvd ut i Norge fra 2013
  • Utarbeide et system for hvordan denne kan holdes oppdatert

Metode

  • Datainnsamling
  • Datavisualisering

Konklusjon

Klikk her for å se det foreløpige kartet