Status velferdsteknologi Norge - hovedfunn i rapporten Kunnskapsoppsummering Velferdsteknologi


Kanal: Telenors Forum for Velferdsteknologi

Plassering: Telenor Expo

Arrangør: Telenor

År publisert

2018

Språk

no

Kategori

Lecture

Forfattere