logo

Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Sammendrag av rapporten

Denne utredningen er del av prosjektet «Utprøving av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser» ved Direktoratet for e-helse og Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Studien har undersøkt organisatoriske forutsetninger for vellykket innføring av velferdsteknologi for brukergruppen. Representanter fra utprøvingskommunene Risør, Sandnes, Horten og Drammen har blitt intervjuet. Rapporten løfter frem områder som er av betydning for vellykketinnføring av velferdsteknologi i kommunene.