Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser


Sammendrag av rapporten

Denne utredningen er del av prosjektet «Utprøving av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser» ved Direktoratet for e-helse og Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Studien har undersøkt organisatoriske forutsetninger for vellykket innføring av velferdsteknologi for brukergruppen. Representanter fra utprøvingskommunene Risør, Sandnes, Horten og Drammen har blitt intervjuet. Rapporten løfter frem områder som er av betydning for vellykketinnføring av velferdsteknologi i kommunene.

Rapportnummer

NSE-rapport 2018-01

Forfattere

Gunn Hilde Rotvold , Undine Knarvik , Marianne Trondsen