logo

Å leve med psykisk sykdom: Digitale medier som mestringsverktøy

Prosjektbeskrivelse

Denne studien skal utforske pasienters og pårørendes utfordringer, mestring og behov knyttet til å leve med psykiske plager eller sykdom i sitt hverdagsliv, samt undersøke om digitale medier kan være et nyttig redskap til egenmestring og brukerinvolvering innenfor psykisk helsevern. For å utvikle gode helsetjenester, er det nødvendig med inngående kunnskap om utfordringer, mestring og behov. Nye digitale tjenester på nett er en av bærebjelkene i fremtidens helsetjeneste, men vi vet lite om betydning av digitale medier for pasienter og pårørende som lever med psykisk sykdom.

Forskningsprosjektet skal gi kunnskap til pasienter, pårørende, helsepersonell og allmennheten om hvordan det er å leve med psykiske plager i hverdagen. Intervjuene vil bli analysert og inngå i vitenskapelige forskningsartikler. På sikt ønsker vi å formidle kunnskapen digitalt, på et nettsted. Utforming er ikke bestemt ennå, men vi henter inspirasjon fra andre, som for eksempel den britiske nettsiden www.healthtalk.org som har vært drevet siden 2001 av Universitetet i Oxford i Storbritannia.

Mål

  1. Utforske pasienters og pårørendes utfordringer, mestring og behov knyttet til å leve med psykisk sykdom i hverdagen
  2. Undersøke hvorvidt digitale medier kan være et nyttig redskap til egenmestring og brukerinvolvering innenfor psykisk helsevern
  3. Drøfte metodiske muligheter og utfordringer med videobasert intervju og digital formidling av bruker- og pårørendeerfaringer om psykisk sykdom
  4. Formidle kunnskap om psykiske helseplager digitalt

Metode

Det skal benyttes kvalitativ metode basert på narrative, videobaserte intervjuer, som vil gi dybdekunnskap om pasienters og pårørendes egne sykdoms- og omsorgserfaringer i en hverdagslivskontekst.

Mer informasjon om prosjektet

Andreassen HK, Dyb K, Trondsen MV & Warth LL (2015) Study protocol: Health Talk Norway, Proceedings of the 13th Scandinavian Conference on Health Informatics, June 2015, 63-65.

Trondsen MV, Warth LL, Dyb K, Risør T & Andreassen HK (2016) Promoting Patient Voices on the Internet. Ethical considerations about web-based dissemination of research on patient narratives, Conference paper, eTelemed, Venice, Italy, April 2016.

www.healthtalk.org