Erfaringer med pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept

Prosjektbeskrivelse

Evalueringen og anbefalingen for 2016, ble i tråd med opprinnelige planer, gjennomført i tre faser. Det er skrevet tre delrapporter som beskriver gjennomføring og resultater for hver av de tre fasene.  

De tre fasene med tilhørende fokus, er som følger:

  1. Produsere en oversikt over erfaringer med e-multidose med et spesielt fokus på de skandinaviske landene. Kartleggingen skal ha et spesielt fokus på erfaringer med elektronisk multidose fra Sverige. Det ble gjort en systematisk sammenligning av bruk mellom Norge og Sverige som inkluderte likheter, ulikheter og konsekvenser av disse.
  2. Kartlegge pasientsikkerhet ved å måle avvik i Legemidler i bruk (LIB) – liste mellom fastlege og apotek. Det ble innhentet data på avvik i LIB fra pilotkommunene.
  3. Dokumentere erfaringer med bruk av e-multidose i pilotkommunene og foreslå tiltak til forbedringer. Det ble gjennomført intervju med brukere i pilotkommunene.

Mål

Målet med prosjektet er å få kunnskap om positive gevinster og eventuelle utilsiktede negative effekter av ny elektronisk løsning, sett opp mot dagens eksisterende papirbaserte løsning. Det er videre en målsetning å få kunnskap om hvordan løsningen best kan innføres nasjonalt basert på erfaringer fra piloten.

Metode

Forskningsbasert evaluering av pilotprosjekt med elektronisk løsning for multidose i e-resept.

Konklusjon

Prosjektet ble gjennomført høsten 2016. Resultatene er publisert i 3 delrapporter og oppsummert i en sluttrapport. Resultatene fra 2 av rapportene skal publiseres i fagfellevurderte tidsskrift. 

Prosjektleder

Trine Bergmo Trine Bergmo

Prosjektdeltakere

Ekstern prosjektdeltaker

  • Annete Vik Jøsendal, , Apotek 1

Finansiering

Direktoratet for e-helse

Tema

Pasientforløp

Prosjektperiode

2016 - 2016

Sist oppdatert

08.05.2018