logo

Innføring og bruk av e-resept og kjernejournal: Nasjonale løsninger i lokale praksiser i primær- og spesialisthelsetjenesten

Prosjektbeskrivelse

Ved å kartlegge mønster og eventuelle variasjoner ved innføring og bruk av e-resept og kjernejournal skal studien belyse relasjoner mellom nasjonale, standardiserte løsninger (sentralstyrt arbeidsmetode) og lokale tilpasninger. Mønster og variasjoner i helsemyndighetenes ulike forskrifter og formål, selve innføringsprosessene og i legenes opplevelse og bruk av de to løsningene vil gi kunnskap om innføring og bruk av nasjonale e-helsetjenester som kan benyttes som modell for beste praksis for formålstjenlig implementering av nasjonale løsninger i fremtiden.

Prosjektet skal produsere kunnskap om hvordan de nasjonale e-helseløsningene e-resept og kjernejournal er tenkt innført og brukt av helsemyndighetene, om hvordan de har blitt innført i primær og spesialisthelsetjenesten, og om hvordan leger opplever og bruker løsningene i ulike lokale praksiser. Resultatene kan benyttes for å skape beste praksis for innføring av nasjonale e-helseløsninger.

Mål

  • Kartlegge mønster og variasjoner i helsemyndighetenes arbeid med innføring av kjernejournal og e-resept i spesialist- og primærhelsetjenesten
  • Kartlegge lokale mønster og variasjoner i arbeidet med innføring av kjernejournal og e -resept i spesialisthelsetjenesten (RHF)
  • Kartlegge mønster og variasjoner i legers erfaringer og bruk av kjernejournal og e-resept i primær- og spesialisthelsetjenesten
  • Sammenstille kunnskap om hensikt, innføring og bruk av de to løsningene, og arbeide frem en forskningsbasert anbefaling for innføring av nye nasjonale ehelse-løsninger

Metode

Vitenskapelig holdbar metode for kvalitativ undersøkelse, med tilstrekkelig antall intervjuobjekter til å etablere en forskningsbasert anbefaling for innføring av nasjonale e-helseløsninger. Overordnet fokus i alle intervjuer er forholdet mellom nasjonale løsninger og lokale praksiser både i RHF/HF og hos fastleger. Alle informanter velges med det formål at forskerne skal kunne beskrive og analysere: A) hensikt med løsningene, B) innføring, C) erfaring og bruk av e-resept og kjernejournal i primær- og spesialisthelsetjenesten