logo

Truls Tunby Kristiansen

Bio

Truls Tunby Kristiansen avla sin doktorgrad i sosiologi ved UiT i 2017. Som forsker i e-helse interesserer han seg for hvorfor noen institusjonelle endringer lykkes mens andre mislykkes. Kristiansen har bakgrunn som forsker på terrorberedskap og etterspillet etter 22. juli 2011.

Trulss prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Innføring og bruk av e-resept og kjernejournal: Nasjonale løsninger i lokale praksiser i primær- og spesialisthelsetjenesten 2017 - 2021 Tjenester for helsepersonell
Kari Dyb
Den nordiske e-helsemodellen 2020 - 2023 Innbyggertjenester
Truls Tunby Kristiansen
Integrated healthcare and care through distance-spanning solutions (iHAC) 2021 - 2024 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Siri Bjørvig
Trulss publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Digital health, (in)equality and paradox 2023 Academic lecture
Integrated Healthcare and Care through distance spanning solutions – for increased service accessibility 2022 Report
Challenges in Obtaining and Sharing Core Patient Information in Norwegian Nursing Homes and Home Care Services: A Qualitative Study of Nurses’ and Doctors’ Experiences 2022 Academic chapter/article/Conference paper
Helsefellesskap - høring og rasjonalitetskonflikt​ 2021 Academic lecture
Kunstig intelligens i helsetjenesten – en stille revolusjon? 2021 Feature article
Helsepersonell sliter med å få tak i informasjon om hvilke legemidler pasientene deres bruker 2021 Interview
Challenges Faced by Health Professionals in Obtaining Correct Medication Information in the Absence of a Shared Digital Medication List 2021 Academic article
State of the Nordic Region 2020: Wellbeing, health and digitalisation edition 2020 Report
Innføring av Pasientens legemiddelliste i kommunehelsetjenesten. - Status, erfaringer og utfordringer 2020 Lecture
The Nordic E-health Model 2020 Academic lecture
Samskaping i digitalisering av norsk helse- og omsorgssektor: kollektive handlingsproblemer og motivasjon i en offentlig høring 2020 Academic lecture
The Sociological Observation of Society as a Whole 2020 Academic article
Koronakrisen skaper solidaritet -kan sosiologien forklare hvordan? 2020 Reader opinion piece
Det norske samfunnet som handlingsdyktig fellesskap - Svikt og endring etter 22. juli-terroren 2017 Doctoral dissertation
Individuell frihet og kollektiv selvbegrensning 2016 Academic article
Institutional change through rational collective action 2014 Academic lecture
Norwegian society must be defended - The aftermath of the 22.July attack: A case study of institutional change in the Norwegian model 2013 Academic lecture
Legal status and regulation of CAM in Europe Part II - Herbal and homeopathic medicinal products 2013 Report
Det norske samfunns sosiologiske refleksjon: en empirisk analyse av ulike teoretiske tilnærminger til forholdet mellom samfunnsdel og samfunnshelhet i norsk sosiologi 2008 Masters thesis