logo

Føflekk eller melanom? Nevus doctor - et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten

Prosjektbeskrivelse

Hudkrefttypen melanom kan til forveksling likne på godartede føflekker og kan ramme personer i alle aldre. Hos voksne under 50 år er dette den nest hyppigste kreftformen i Norge. Muligheten for å overleve sykdommen er i høy grad avhengig av diagnosetidspunkt. Når føflekker eller andre pigmentforandringer ikke sikkert lar seg klassifisere klinisk, må de biopseres eller fjernes for histologisk undersøkelse. Ikke alle suspekte lesjoner viser seg å være melanom, slik at man fjerner et visst antall føflekker "unødvendig" for ikke å overse et melanom. Fastleger har en viktig oppgave når mistenkelige forandringer skal sorteres ut for videre utredning. Et teknisk hjelpemiddel i diagnostikken vil kunne gi økt kvalitet i primærhelsetjenesten og muligens føre til helsegevinster for befolkningen gjennom raskere diagnostikk og behandling.

Gjennom prosjektet Melanor ved Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL), Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin (NST) og Universitetet i Tromsø (UiT) har man utviklet beslutningsstøtteprogrammet "Nevus doctor". Hensikten med programmet er å støtte primærleger når hudforandringer skal vurderes med tanke på melanom og annen type hudkreft. Programmet kan installeres på hvilken som helst PC, og det analyserer digitale fotografier tatt gjennom dermatoskop. Etter avsluttet analyse, som tar 2-3 minutter, vil legen få en indikasjon på om det er funnet mistenkelige strukturer på bildet.

Mål

Man skal undersøke om beslutningsstøtteprogrammet Nevus doctor kan påvirke diagnostisk nøyaktighet når primærleger vurderer hudforandringer (f.eks. føflekker) med tanke på hudkreft.

Metode

I et prospektivt randomisert kontrollert forsøk fordeles fastleger til en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe. Intervensjonen består i at fastleger benytter beslutningsstøtteprogrammet Nevus doctor til å vurdere om en gitt hudforandring kan representere hudkreft. Leger i kontrollgruppen har ikke programmet tilgjengelig. Alle pasienter som inkluderes, undersøkes senere av hudspesialist. Den diagnostiske nøyaktigheten sammenlignes mellom gruppene.