Gravitate-Health - tryggere medisinbruk


Professor Anne Moen ved Universitetet i Oslo, som også har en bistilling i vårt senter, koordinerer det internasjonale prosjektet Gravitate-Health. Målet er å bedre tilgangen til informasjon om egen helse og medisiner.

Illustrasjon: Gravitate-Health
Illustrasjon: Gravitate-Health
Professor Anne Moen. Foto: Øystein Horgmo
Professor Anne Moen. Foto: Øystein Horgmo

Prosjektet med 40 partnere i 15 land ble lansert i går, 16. november. Nasjonalt senter for e-helseforskning deltar med forskerne Monika Johansen, Kari Dyb og Unn Sollid Manskow.

Deltakere fra det sivile samfunn, akademia og industri skal jobbe sammen med å utvikle nye, brukerfokuserte digitale verktøy, slik at befolkningen får tilgang til kvalitetssikret og relevant informasjon om medisinene de tar. Dagens pakningsvedlegg til medisiner er ofte lite forståelig.

Gravitate-Health er et unikt offentlig-privat samarbeid som er ledet av Universitetet i Oslo som offentlig aktør og Pfizer som aktør fra industrien. Budsjettet til prosjektet er på 200 millioner kroner.

Les hele pressemeldingen på UiOs sider: https://www.med.uio.no/helsam/english/research/projects/gravitate-health/news/pressemelding.html