logo

eTeam-Surgery - Pre-kirurgisk planlegging fra sykehus til pasienten hjemme ved hjelp av elektronisk samhandling

Prosjektbeskrivelse

For de fleste sykehus er det å etablere og drifte operasjonsstuer svært ressurskrevende. Studier viser at mellom 10 og 40 % av alle planlagte operasjoner blir strøket tett opptil operasjonstidspunktet, gjerne samme dag, eller dagen før den planlagte operasjonen. Årsaken til strykningene varierer, men nyere forskning viser at en stor andel skyldes mangel på nødvendig informasjon. Dette er informasjon som eksisterer og som pasientene selv ofte har tilgang til, men som ikke er tilgjengelig for helsepersonell på det nødvendige tidspunktet i planleggingen av operasjonen.

Målsetningen med dette prosjektet er å redusere strykninger av planlagte operasjoner. Vi skal studere om den pre-operative planleggingen kan flyttes ut fra sykehuset og hjem til pasienten ved hjelp av elektronisk kommunikasjon. I eTeam Surgery skal vi undersøke om pasienter kan samarbeide med helsepersonell ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø i virtuelle team før innleggelse, mens pasientene fortsatt er hjemme. En tverrfaglig forskningsgruppe skal studere om og hvordan elektronisk samarbeid kan gjøres - fra medisinske, organisatoriske og tekniske tilnærminger.

Mål

Prosjektets målsetning er å bidra til å redusere strykninger av planlagte operasjoner. Vi skal studere om den pre-operative planleggingen kan flyttes ut fra sykehuset og hjem til pasienten ved hjelp av elektronisk kommunikasjon.