Ove Lintvedt

Bio

Ove Lintvedt er utdannet IT-ingeniør, bedriftsøkonom, klinisk psykolog med spesialitet innen klinisk voksen, PhD fra krysning mellom IT og psykisk helse.

Han har siden 2012 arbeidet primært innen sikkerhetspsykiatri, med opphold på barne- og ungdomspsykiatrisk akutt-/utredning, traumepoliklinikk, fengselspsykolog.

Han har lang erfaring med IT fra feltet drift, utvikling, implementering, mm.

Ove Lintvedt

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 948 03 188

Stilling: Forsker

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


CRIStin-profil

Oves prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Psykisk innsyn - Innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni Eli Kristiansen

Oves publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Evaluating the translation process of an Internet-based self-help intervention for prevention of depression: A cost-effectiveness analysis 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Evaluating the effectiveness and efficacy of unguided internet-based self-help intervention for the prevention of depression: a randomized controlled trial 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Internettbasert kognitiv terapi som ren selvhjelp eller som assistert selvhjelp i samarbeid med helsepersonell 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Blue Mood - et samarbeidsprosjekt mellom UiT og UNN 2010 FOREDRAG
Nettbasert intervensjon for å behandle depresjon 2009 FOREDRAG
Nettbasert intervensjon for å forebygge/behandle depresjon 2009 FOREDRAG
Effektiv selvhjelp på Internett: Forebygging, tidlig intervensjon og behandling av depresjon 2011 FOREDRAG
Blue Mood – et internett basert tilbud til styrking av psykisk helse 2009 FOREDRAG
Internett-basert selvhjelp for styrking av psykososiale ferdigheter: Erfaring, implementering og tanker om forankring i den videregående skole 2009 FOREDRAG
Mental selvhjelp.no. Internettbaserte selvhjelpsprogram 2010 FOREDRAG
The Need for Web-Based Cognitive Behavior Therapy Among University Students 2009 BOKRAPPORTDEL
The Need for Web-Based Cognitive Behavior Therapy Among University Students 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Internet-based prevention of depression among youth and the use of internet in the treatment of mental health problems in general practice in Northern Norway 2008 FOREDRAG
Forebygging og behandling av depresjon via Internett 2008 FOREDRAG
BlueMood - Forebygging og behandling av depresjon på Internett 2007 FOREDRAG