Ove Lintvedt

Bio

Ove Lintvedt er utdannet IT-ingeniør, bedriftsøkonom og klinisk psykolog med spesialitet innen klinisk voksen. Har han en PhD fra krysning mellom IT og psykisk helse.

Han har siden 2012 arbeidet primært innen sikkerhetspsykiatri, med opphold på barne- og ungdomspsykiatrisk akutt-/utredning, traumepoliklinikk, fengselspsykolog.

Han har lang erfaring med IT fra feltet drift, utvikling, implementering, mm.

Oves prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Mastermind 2014 - 2017 Innbyggertjenester
Siri Bjørvig Erlend Bønes
Psykisk innsyn - Innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni Eli Kristiansen
Nasjonalt Implementeringsforsknings Nettverk e-helse (NINe) 2020 - 2021 Pasientforløp
Ove Lintvedt
Valkyrie - Distribuert tjenesteorientert arkitektur for koordinerte helsetjenester 2021 - 2027 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Terje Solvoll
Development of digital health solutions - workshop in Moldova 2023 - 2023 Citizen services
Services for health professionals
Lene Lundberg
Oves publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Exploration of the Voice of the Patient in Learning Health Systems- A Socio-Technical Perspective 2023 Academic article
The Knowledge of Implementation Strategies: Impact of the Installed Base 2023 Academic article
A Review of Requirements for Information Models in Learning Health Systems 2023 Academic literature review
Nytt journalsystem skal få Dips til å snakke med fastlege, legevakt og NAV 2023 Interview
Information Models Properties in Learning Health Systems: A Literature Review 2023 Academic article
User Satisfaction with Recently Deployed Electronic Health Records 2023 Academic article
Valkyrie: A Distributed Service-Oriented Architecture for Coordinated Healthcare Services 2023 Academic article
Electronic Health Records User Satisfaction: Experience after implementation of a new system in Northern Norway 2023 Academic article
Patients’ online access to psychiatric records: Providers’ experiences 2022 Abstract
A Practice-oriented Approach to Participatory Design 2022 Academic lecture
Assessing Methods to Model Patient-Centric Care Pathways across Multiple Healthcare Systems 2022 Academic lecture
Does your EHR support a Learning Healthcare System? An exploration of possible indicators 2022 Academic article
Electronic Health Records user experiences: a nationwide survey from Norwegian hospitals 2022 Academic lecture
Forskere fra Skandinavia samlet i Tromsø for kunnskapsdeling 2022 Interview
Assessing Methods to Model Patient-Centric Care Pathways across Multiple Healthcare Systems 2022 Academic chapter/article/Conference paper
A Practice-oriented Approach to Participatory Design 2022 Academic chapter/article/Conference paper
Electronic Health Records User Experiences: a Nationwide Survey From Norwegian Hospitals. 2022 Academic chapter/article/Conference paper
Impact on patient-provider relationship and documentation practices when mental health patients access their electronic health records online: a qualitative study among health professionals in an outpatient setting 2022 Academic article
Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Depression: A Systematic Review and Individual Patient Data Network Meta-analysis 2021 Academic literature review
Dismantling, optimising, and personalising internet cognitive behavioural therapy for depression: a systematic review and component network meta-analysis using individual participant data 2021 Academic literature review
Evaluating the translation process of an Internet-based self-help intervention for prevention of depression: A cost-effectiveness analysis 2013 Academic article
Evaluating the effectiveness and efficacy of unguided internet-based self-help intervention for the prevention of depression: a randomized controlled trial 2013 Academic article
Internettbasert kognitiv terapi som ren selvhjelp eller som assistert selvhjelp i samarbeid med helsepersonell 2011 Article in business/trade/industry journal
Effektiv selvhjelp på Internett: Forebygging, tidlig intervensjon og behandling av depresjon 2011 Academic lecture
Blue Mood - et samarbeidsprosjekt mellom UiT og UNN 2010 Popular scientific lecture
Mental selvhjelp.no. Internettbaserte selvhjelpsprogram 2010 Popular scientific lecture
Nettbasert intervensjon for å behandle depresjon 2009 Academic lecture
Nettbasert intervensjon for å forebygge/behandle depresjon 2009 Academic lecture
Blue Mood – et internett basert tilbud til styrking av psykisk helse 2009 Popular scientific lecture
Internett-basert selvhjelp for styrking av psykososiale ferdigheter: Erfaring, implementering og tanker om forankring i den videregående skole 2009 Academic lecture
The Need for Web-Based Cognitive Behavior Therapy Among University Students 2009 Academic chapter/article/Conference paper
The Need for Web-Based Cognitive Behavior Therapy Among University Students 2008 Academic article
Internet-based prevention of depression among youth and the use of internet in the treatment of mental health problems in general practice in Northern Norway 2008 Academic lecture
Forebygging og behandling av depresjon via Internett 2008 Academic lecture
BlueMood - Forebygging og behandling av depresjon på Internett 2007 Academic lecture