Ove Lintvedt

Bio

Ove Lintvedt er utdannet IT-ingeniør, bedriftsøkonom, klinisk psykolog med spesialitet innen klinisk voksen, PhD fra krysning mellom IT og psykisk helse.

Han har siden 2012 arbeidet primært innen sikkerhetspsykiatri, med opphold på barne- og ungdomspsykiatrisk akutt-/utredning, traumepoliklinikk, fengselspsykolog.

Han har lang erfaring med IT fra feltet drift, utvikling, implementering, mm.

Ove Lintvedt

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 948 03 188

Stilling: Forsker

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


CRIStin-profil

Oves prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Mastermind 2014 - 2017 Innbyggertjenester
Siri Bjørvig Erlend Bønes
Psykisk innsyn - Innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni Eli Kristiansen
Nasjonalt Implementeringsforsknings Nettverk e-helse (NINe) 2020 - 2021 Pasientforløp
Ove Lintvedt
Valkyrie - Distribuert tjenesteorientert arkitektur for koordinerte helsetjenester 2021 - 2026 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Conceição Granja

Oves publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Depression: A Systematic Review and Individual Patient Data Network Meta-analysis 2021 Academic literature review
Dismantling, optimising, and personalising internet cognitive behavioural therapy for depression: a systematic review and component network meta-analysis using individual participant data 2021 Academic literature review
Evaluating the translation process of an Internet-based self-help intervention for prevention of depression: A cost-effectiveness analysis 2013 Academic article
Evaluating the effectiveness and efficacy of unguided internet-based self-help intervention for the prevention of depression: a randomized controlled trial 2013 Academic article
Internettbasert kognitiv terapi som ren selvhjelp eller som assistert selvhjelp i samarbeid med helsepersonell 2011 Article in business/trade/industry journal
Effektiv selvhjelp på Internett: Forebygging, tidlig intervensjon og behandling av depresjon 2011 Academic lecture
Blue Mood - et samarbeidsprosjekt mellom UiT og UNN 2010 Popular scientific lecture
Mental selvhjelp.no. Internettbaserte selvhjelpsprogram 2010 Popular scientific lecture
Nettbasert intervensjon for å behandle depresjon 2009 Academic lecture
Nettbasert intervensjon for å forebygge/behandle depresjon 2009 Academic lecture
Blue Mood – et internett basert tilbud til styrking av psykisk helse 2009 Popular scientific lecture
Internett-basert selvhjelp for styrking av psykososiale ferdigheter: Erfaring, implementering og tanker om forankring i den videregående skole 2009 Academic lecture
The Need for Web-Based Cognitive Behavior Therapy Among University Students 2009 Academic chapter/article/Conference paper
The Need for Web-Based Cognitive Behavior Therapy Among University Students 2008 Academic article
Internet-based prevention of depression among youth and the use of internet in the treatment of mental health problems in general practice in Northern Norway 2008 Academic lecture
Forebygging og behandling av depresjon via Internett 2008 Academic lecture
BlueMood - Forebygging og behandling av depresjon på Internett 2007 Academic lecture