Nasjonalt Implementeringsforsknings Nettverk e-helse (NINe)

Prosjektleder

Ove Lintvedt Ove Lintvedt

Prosjektperiode

2020 - 2020

Sist oppdatert

12.03.2020