Samhandlingsarena for pasienter og helsefaglig personell - forprosjekt forskning


Prosjektbeskrivelse

Bidra til å virkeliggjøre en ny måte å levere helsetjenester til personer med langvarige og komplekse behov gjennom forskningsstøttet utvikling og implementering av person-sentrerte, helhetlige og proaktive samhandlingsløsninger.

Mål

Forprosjekt Forskning skal beskrive et aksjonsforskningsprosjekt som bidrar med forskningsbasert kunnskap og evaluering av en samhandlingsløsning som er integrert med HelseNorge.no og andre nasjonale IKT-tiltak.

Konklusjon

Forskningsprotokoll levert.

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Finansiering

  • Helse- og omsorgsdepartementet

Fokusområde

Pasientforløp

Prosjektperiode

2016 - 2016

Sist oppdatert

05.03.2020

Relaterte prosjektrapporter