Data-drevet beslutningsstøtte for kliniske informasjonssystemer

Prosjektbeskrivelse

Store mengder informasjon samles i helsesektoren som en del av rutinene: data som er underutnyttet i form av å gi relevant klinisk informasjon om noe utover den umiddelbare pasienten. Ved å utnytte disse dataene har man et stort potensial for å støtte helsepersonell i å gi best mulig behandling. I særlig grad inneholder elektroniske pasientjournaler (EPJ) i moderne sykehus og primærhelsetjenesten store datamengder som kan brukes til å understøtte beslutningsstøtteverktøy.

Delprosjekter:

  1. Identifikasjon av uønskede hendelser
  2. Pasientlikhet og beslutningshjelp
  3. Pasientforløpanalyse

Mål

En pasient i helsetjenesten genererer mye informasjon som inneholder verdifull klinisk informasjon for helsepersonell og pasienter. Vi vil utnytte denne datamengden, samt statistiske og informatikk-metoder, for å danne grunnlag for beslutningsstøtteverktøy.

Metode

Analyse av data.