logo

Bruken av e-helse i norsk primærhelsetjeneste under Covid-19-pandemien

Prosjektbeskrivelse

Forespørsel fra WHO European Centre for Primary Health Care, Almaty, Kazakhstan: Samle erfaringer og bestepraksis og skrive en Landpresentasjon for Norge (kort rapport) om bruken av e-helse i primærhelsetjenesten under Covid-19-pandemien. Utarbeidelsen av rapportene finner sted fra mars til juni 2021, i nært samarbeid med WHO Europa.

Mål

Primærhelsetjenesten vil spille en viktig rolle på WHO Europas 71. samling for Regionkomiteen (RC), som avholdes i september 2021. WHOs europeiske senter for primærhelsetjeneste forbereder sin 71. samling (RC71) «Realisere potensialet i primærhelsetjenesten: erfaringer fra Covid-19-pandemien i Europa». Samlingen har som mål å inspirere land til å prioritere primærhelsetjenesten for å arbeide for universell helsedekning, oppnå helsesikkerhet, og forbedre helse og velvære.

Covid-19-pandemien har skapt en ny kontekst og avslørt gamle svakheter i organiseringen av helsevesenet og offentlig helse- og primærhelsetjeneste. Flere land har benyttet anledningen som krisen skapte til å fremskynde reformer og styrke primærhelsetjenesten. Suksesshistoriene som har oppstått, viser lovende tilnærminger til å styrke primærhelsetjenesten og helsevesenet etter pandemien.

For å legge til rette for læring og utveksling av erfaringer på tvers av Europa vil WHO lage en serie av landpresentasjoner for hvordan man kan omforme primærhelsetjenesten og gå i spissen for en tosporet respons til pandemien fra helsevesenet. De korte rapportene vil vise landenes erfaringer i å bruke pandemien som mulighet for å endre gammel politikk og få fart på reformtrender som tverrfaglig omsorg, mobil helseomsorg, oppgaveflytting og digitale løsninger.

Hver landpresentasjon vil følge en felles struktur, inkludert:

 • motivasjon
 • beskrive instrumenter og politikk
 • prestasjoner
 • bærekraftsutsikter
 • hvordan disse instrumentene fungerte under Covid-19-pandemien og ble justert
 • erfaringer som andre land kan dra nytte av

Presentasjonen vil bli publisert på nett, etterfulgt av en historie som publiseres på sosiale medier, og som visuell presentasjon og plakat for RC71.

Metode

Datainnsamling for presentasjonen av Norge:

 • Kartlegging av forsknings- og kunnskapsmiljøer og pågående prosjekter, inkludert kontakt med nasjonale helsemyndigheter.
 • Søkedatabaser med vitenskapelige utgivelser.
 • Nettbasert søk i viktige forsknings- og kunnskapsmiljøer for å identifisere relevante prosjekter.
 • Dokumentanalyse.
 • Mulig intervju med leger, for å samle inn pasienterfaringer etter bruk av videokonsultasjon med legen.

Konklusjon

LESSONS LEARNED

1. Technical solutions and information technology infrastructure were in place before the pandemic and made it easy for most general practitioners and other health personnel to adapt to a new situation in which they could not meet patients in person.

2. A survey of health literacy in Norway shows that a significant proportion of the population has challenges in dealing with health information.

3. There is a need to enhance data collection and knowledge-sharing and give access to real-time data and analysis. Surveillance systems should be digitalized.

4. Nursing homes used technologies already available, such as tablets, to facilitate communication and reduce the risk of isolation between residents and relatives when physical visits were not possible.

5. Primary care services in Norway are lagging behind specialist health care in research and innovation, according to a report in 2019. There is not enough knowledge about how to improve quality and effectiveness in the primary care sector.

6. According to the Norwegian Medical Association, citizen services needed to be rapidly digitalized during the pandemic. The challenges have been in the municipalities with administration and information technology infrastructure because of registries based on old technology and a lack of digital solutions in municipal infection control measures and the testing, isolation, infection tracing and quarantine strategy.

7. Early in the lockdown, the health authorities published a list of digital solutions already in use within health care and recommended using these. It includes video tools that can be integrated with the Helsenorge.no portal and other independent solutions.