Bruken av e-helse i norsk primærhelsetjeneste under Covid-19-pandemien


Prosjektbeskrivelse

Forespørsel fra WHO European Centre for Primary Health Care, Almaty, Kazakhstan: Samle erfaringer og bestepraksis og skrive en Landpresentasjon for Norge (kort rapport) om bruken av e-helse i primærhelsetjenesten under Covid-19-pandemien. Utarbeidelsen av rapportene finner sted fra mars til juni 2021, i nært samarbeid med WHO Europa.

Mål

Primærhelsetjenesten vil spille en viktig rolle på WHO Europas 71. samling for Regionkomiteen (RC), som avholdes i september 2021. WHOs europeiske senter for primærhelsetjeneste forbereder sin 71. samling (RC71) «Realisere potensialet i primærhelsetjenesten: erfaringer fra Covid-19-pandemien i Europa». Samlingen har som mål å inspirere land til å prioritere primærhelsetjenesten for å arbeide for universell helsedekning, oppnå helsesikkerhet, og forbedre helse og velvære.

Covid-19-pandemien har skapt en ny kontekst og avslørt gamle svakheter i organiseringen av helsevesenet og offentlig helse- og primærhelsetjeneste. Flere land har benyttet anledningen som krisen skapte til å fremskynde reformer og styrke primærhelsetjenesten. Suksesshistoriene som har oppstått, viser lovende tilnærminger til å styrke primærhelsetjenesten og helsevesenet etter pandemien.

For å legge til rette for læring og utveksling av erfaringer på tvers av Europa vil WHO lage en serie av landpresentasjoner for hvordan man kan omforme primærhelsetjenesten og gå i spissen for en tosporet respons til pandemien fra helsevesenet. De korte rapportene vil vise landenes erfaringer i å bruke pandemien som mulighet for å endre gammel politikk og få fart på reformtrender som tverrfaglig omsorg, mobil helseomsorg, oppgaveflytting og digitale løsninger.

Hver landpresentasjon vil følge en felles struktur, inkludert:

 • motivasjon
 • beskrive instrumenter og politikk
 • prestasjoner
 • bærekraftsutsikter
 • hvordan disse instrumentene fungerte under Covid-19-pandemien og ble justert
 • erfaringer som andre land kan dra nytte av

Presentasjonen vil bli publisert på nett, etterfulgt av en historie som publiseres på sosiale medier, og som visuell presentasjon og plakat for RC71.

Metode

Datainnsamling for presentasjonen av Norge:

 • Kartlegging av forsknings- og kunnskapsmiljøer og pågående prosjekter, inkludert kontakt med nasjonale helsemyndigheter.
 • Søkedatabaser med vitenskapelige utgivelser.
 • Nettbasert søk i viktige forsknings- og kunnskapsmiljøer for å identifisere relevante prosjekter.
 • Dokumentanalyse.
 • Mulig intervju med leger, for å samle inn pasienterfaringer etter bruk av videokonsultasjon med legen.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Samarbeidspartner

Fokusområde

Innbyggertjenester

Prosjektperiode

2021 - 2021

Nyhetsartikkel om landspresentasjoner på WHO / Europe sin nettside (juni 2021):

https://www.euro.who.int/en/he...

Sist oppdatert

06.07.2022