logo

VictoryaHome

Prosjektbeskrivelse

Konkret har VictoryaHome-systemet to hovedfunksjoner: overvåking av helse og sikkerhet, og å legge til rette for sosial kontakt. Tjenestene er ikke avhengig av automatiserte funksjoner, og styrker kontakten med familie og venner. Man får umiddelbar menneskelig kontakt når det trengs. Derfor inneholder systemet smarte enheter som en aktivitetsmonitor, falldetektor, automatisk pilledispenser, smarttelefonapp for familie og venner, online dashbord for responssenter og en mobil telepresenceenhet, kalt Giraff, som er hjemme hos senior.

Mobil sinnsro-app gir familie, venner og andre omsorgspersoner en oversikt over senior sin velvære. Dette ved at den vil vise hvis det for eksempel savnes medisiner, at det er detektert fall eller at en “besøk meg”-forespørsel er sendt av senior. Som svar kan disse omsorgspersonene velge å bruke Giraffen til å gå på et virtuelt besøk. I nødstilfeller kan profesjonelle omsorgspersoner inkluderes ved hjelp av å bruke dashbordet og Giraffen. Da kan de få en umiddelbar tilstedeværelse hjemme hos senior.

Mål

Hovedmålet med VictoryaHome-tjenestene er å bedre folks trivsel, selvstendighet, helse og sikkerhet. Ikke bare for eldre, men også for deres familie, venner og profesjonelle omsorgspersoner.