Hjemmetrim ved hjertesvikt (forprosjekt)

Erfaringsbasert hjemmetreningsprogram for hjertesviktpasienter og pårørende med nettbasert veiledning og oppfølging.

Prosjektpartnere

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke og NTNU.

Bakgrunn

HjemmeTrim ved hjertesvikt er en langsiktig satsning for å gi et fullverdig, erfaringsbasert tilbud til pasienter som ønsker å trene regelmessig hjemme. Selv om organisert trening inngår i europeiske retningslinjer, gjennomfører bare et mindretall av pasienter med hjertesvikt regelmessig fysisk aktivitet. En viktig årsak er mangel på tilrettelagte treningstilbud som kan gjennomføres i nærmiljøet. Et prøveprosjekt i Nord-Norge har vist at pasienter med kronisk lungesykdom kan gjennomføre hjemmetrening med god effekt ved hjelp av veiledning og oppfølging via internett.

Målsetting

HjemmeTrim 2016 skal utvikle et 8-ukers treningsprogram hvor en fysioterapeut gir instruksjon og svarer på spørsmål via internett to ganger i uken. Den tekniske plattformen og organiseringen rundt treningsprogrammet skal være klare til bruk for første gruppe med hjertesviktpasienter fra januar 2017.

Målgruppe

Treningsprogrammet for HjemmeTrim er spesielt beregnet for personer med hjertesvikt som ønsker å trene regelmessig hjemme på grunn av funksjonsnivå og bosted.

Resultater

Prosjektet har utviklet følgende: To-dagers lærings- og mestringskurs for hjertesviktpasienter og pårørende, med helseundersøkelse og vurdering av fysisk kapasitet; Teknisk plattform for to-veis kommunikasjon med deltakerne via internett; Instruksjonsvideoer til trening hjemme på egen hånd; Oppfølging med testing av fysisk kapasitet etter 6 og 12 måneder; Plan for hvordan lokallag i LHL kan bidra med teknisk hjelp og motivasjon. Prosjektgruppen har også utarbeidet en plan for kvalitetssikring av treningsprogrammet i en nytt prosjekt som starter våren 2017. Det består av en klinisk studie av 70 pasienter med hjertesvikt. Hensikten er å dokumentere at treningsprogrammet gir forventet effekt og tilfredsstiller krav til pasientsikkerhet. Studien er godkjent av Regional etisk komite for Midt-Norge. NTNU finansierer en treårig stipendiatstilling, og Samarbeidsorganet for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap har tildelt studien NOK 1 mill. i driftsmidler for 2017-18.

Mer informasjon

https://www.extrastiftelsen.no/prosjekter/hjemmetrim-ved-hjertesvikt/