Gjennomførbarhet av en regional KOLS tjeneste

Et forskningsprosjekt fra Nord-Norge.

Bakgrunn

370 000 nordmenn har KOLS. KOLS innebærer en betydelig byrde for pasienten i form av funksjonshemming, nedsatt livskvalitet, og høye helseutgifter. Tiltak som kan begrense sykehusinnleggelser kan vesentlig redusere den totale belastningen av denne sykdommen.

Formål/mål

Målet er å utføre en gjennomførbarhetsundersøkelse av langsiktig telerehabilitering av KOLS-pasienter. Dette forskningsstudiet gir pasienter med KOLS mulighet til å bli instruert, veiledet og fulgt opp av en fysioterapeut gjennom trening hjemme. 10 deltakere fra Nord-Norge er involvert i studiet i to år.

Prosjektbeskrivelse

Forskningsteamet skaffet til veie utstyr til treningsøkter hjemme og for å følge med deltakerens helsetilstand. Utstyret som følger med hver deltaker er en tredemølle, et pulsoksymeter og en iPad med videokonferansesystem. Fysioterapeuten veileder deltakerne under trening med ukentlige videokonferanser. Disse videokonferansene kan også bestå av trening i likemannsgruppe. Deltakerne får tilgang til en internett-side som kurser dem og hjelper dem med mestring. Deltakerne er bedt om å fylle ut verdier på internett-sida daglig og etter hver treningsøkt. Opplysningene som deltakerne fyller inn via internettsiden blir tolket av fysioterapeuten. Hver deltaker får skreddersydd et individuelt treningsprogram som inkluderer utholdenhetstrening på tredemølla og styrketreningsøvelser. Som oftest er anbefalingen tre økter i uken. Treningsprogrammet justeres alt etter hvordan deltakerens kapasitet endrer seg.

Prosjektpartnere

  • Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST).
  • Skibotn Rehabilitering (LHL Helse AS).
  • Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Finansiering

Helse Nord RHF.

Vitenskapelige artikler

Zanaboni P, Aarøen Lien L, Hjalmarsen A, Wootton R. Long-term telerehabilitation of COPD patients in their homes: interim results from a pilot study in Northern Norway. J Telemed Telecare 2013, 19(7):425-429.

Artikler i media