logo

Prosjektarkiv

Liste over eldre prosjekter
Prosjekttittel År Prosjektkategori Prosjektleder
Hjemmetrim ved hjertesvikt (forprosjekt) 2016 - 2016 Velferdsteknologi Paolo Zanaboni
Optimal - forprosjekt 2015 - 2016 Pasientforløp og samhandlingsmodeller Gro Berntsen
PAsTAs - Pasientforløp 2012 - 2015 Analyse av data Gro Berntsen
Facing the multi facet aspects in design and implementation of the “next generation” Electronic Patient Records 2012 - 2017 Felles pasientjournal Line Silsand
Telefonbasert selvhjelpsgruppe 1996 - 2001 Not set
Internett som hjelpemiddel for mental helse 1998 - 1999 Not set
Teleradiologi i nordnorsk røntgentjeneste uorden og framskritt 1998 - 2005 Not set
Arctic Telemedicine Project 1999 - 2000 Pasientforløp og samhandlingsmodeller
Befolkningsundersøkelser 2000 - 2002 E-helsetrender
Kirurgen 3 2000 - 2003 Not set
DiPato 2000 - 2004 Felles pasientjournal Johan Gustav Bellika
TeleRemCare 2001 - 2002 Not set
Elvira - Nettbasert pasientinformasjonssystem 2000 - 2001 Felles pasientjournal Johan Gustav Bellika
Studie av status i bruken av og erfaringer med smarthus i pleie- og omsorgstjenesten 2001 - 2002 Velferdsteknologi Eirik Årsand
SMIP: Sikker Mobil Internet Protocol 2001 - 2003 Not set Siri Bjørvig
Scenario Individual Plan and ICT 2002 - 2002 Pasientforløp og samhandlingsmodeller
Helse Finnmark - Lavvolum og Geriatri 2002 - 2003 Not set Line Helen Linstad
E-health in the Northernmost Regions of Europe 2002 - 2003 Not set Siri Bjørvig
Brukermedvirkning i planlegging og drift av telemedisinske tjenester 2002 - 2003 Not set
Automatisert måling av blodsukker 2002 - 2004 Velferdsteknologi Eirik Årsand
Økonomisk evaluering av tjenester i Nordnorsk helsenett 2003 - 2003 Not set Elin Breivik
IKT og myndiggjøring 2003 - 2003 Not set
Elektronisk samhandling på Helgeland 2003 - 2004 Pasientforløp og samhandlingsmodeller Line Helen Linstad
Peace through health, forprosjekt Sri Lanka 2004 - 2004 Not set
Konsensusprosess om telemedisin i svangerskapsomsorgen 2004 - 2004 Not set Kari Dyb
Alternative brukergrensesnitt for helserelaterte tjenester på mobile terminaler 2004 - 2005 Velferdsteknologi Eirik Årsand
Systematisering av kunnskap: Økonomiske effekter (internt) 2004 - 2005 Not set Elin Breivik
Review av hemmende og fremmende faktorer 2004 - 2005 Not set
Brukermedvirkning i design og utvikling av IKT-baserte helseinformasjonsressurser 2004 - 2006 Not set
Teknologistøttede familieintervensjoner 2005 - 2006 Not set
S@mspill som betingelse for implementering og bruk av telemedisinske tjenester ved legekontor 2005 - 2005 Not set
Rusforebygging på nett 2005 - 2005 Not set Marianne Trondsen
Nettbasert utdanning av ortopediingeniører - forprosjekt 2005 - 2005 Not set Line Helen Linstad
Digital diabetesopplæring 2005 - 2005 Velferdsteknologi Eirik Årsand
Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord 2005 - 2005 Not set Line Helen Linstad
Automatisert blodsukkerdata til helsepersonell 2004 - 2005 Velferdsteknologi Eirik Årsand
Omfang og potensial for utbredelse av telemedisin i Helse Vest 2005 - 2006 Not set Line Helen Linstad
Omfang og potensial for telemedisinske løsninger i Helse Vest 2005 - 2006 Not set Line Helen Linstad
Eksemveiledning via Internett - Et randomisert kontrollert forsøk 2005 - 2007 Velferdsteknologi Thomas Roger Schopf
WHO/European e-health consumer trends survey 2005 - 2008 E-helsetrender
Selvhjelp ved bruk av mobilt IKT-verktøy 2005 - 2008 Velferdsteknologi Eirik Årsand
Internett som forebyggingsarena for ungdom med psykisk syke foreldre - Not set Marianne Trondsen
Space, power and communication - betydningen av IKT i helsesektoren 2005 - 2009 Not set Kari Dyb
Oversiktsstudie - evalueringsmetoder i telemedisinlitteraturen (1990-2005) 2006 - 2006 Not set
VAKe-3G - Videobasert akuttmedisinsk konferanse ved hjelp av 3G 2006 - 2007 Pasientforløp og samhandlingsmodeller
Tolkingsassistentprosjektet: Innføring av fjernstyring av MR- og CT-laboratorier i Norsk Helsenett 2006 - 2008 Not set
Cogknow: hjelper mennesker med lett demens å styre sin hverdag 2006 - 2009 Velferdsteknologi
Pasientorientert IKT: Policy og praksis 2006 - 2010 Not set
Læring og kunnskapsutveksling mellom allmennleger og spesialister ved bruk av telemedisin 2006 - 2010 Not set Line Lundvoll Warth
R-Bay 2007 - 2008 Not set Line Helen Linstad
Persona - sosial inkludering og selvstendighet for eldre 2007 - 2010 Velferdsteknologi Siri Bjørvig
Telemedisin: måling av effekter og pasientpreferanser 2007 - 2010 Not set Trine Strand Bergmo
Deteksjon av maligne melanomaer basert på føflekkbilder 2007 - 2012 Analyse av data Stein Olav Skrøvseth
Deteksjon og prediksjon av sykdomsspredning 2007 - 2013 Analyse av data Stein Olav Skrøvseth
SNOW - Symptombasert sykdomsovervåkning i Helse Nord 2007 - 2015 Analyse av data Johan Gustav Bellika
Omfang og potensial for bruk av telemedisin i Sykehuset Innlandet HF 2008 - 2008 Not set Line Helen Linstad
Videokonferanse mellom legfolk og medisinsk nødtelefon - støtte og hjelp i akuttmedisinske situasjoner 2009 - 2012 Not set
Innsamling og sammenstilling av personlige diabetesdata 2009 - 2012 Not set Eirik Årsand
CallMeSmart 2009 - 2012 Not set Terje Solvoll
Nordisk e-helseforum 2010 - 2010 E-helsetrender Elin Breivik
Veiledning av primærleger gjennom et nytt e-­læringskonsept 2010 - 2011 Not set Thomas Roger Schopf
RTF - Regionalt Telemedisinsk Forum 2010 - 2012 Not set Elin Breivik
Sårsamhandling - Å samhandle gjennom bruk av web-basert sårjournal 2010 - 2013 Pasientforløp og samhandlingsmodeller
E-Rehab 2010 - 2014 Not set Konstantinos Antypas
Teleslag i Nordlandssykehuset 2011 - 2012 Not set
Chain of Trust 2011 - 2012 Not set Undine Knarvik
VCSTD - Virtuell Klinikk for seksuelt overførbare sykdommer 2011 - 2013 Velferdsteknologi Elia Gabarron
Sosiale Medier innen Diabetes 2011 - 2013 E-helsetrender Eirik Årsand
Nært og Kjært 2011 - 2013 Velferdsteknologi Siri Bjørvig
ITTS - Implementering av transnasjonale telemedisinske løsninger 2011 - 2013 Not set Undine Knarvik
PATH – Kreftpasienters forløp 2011 - 2014 Pasientforløp og samhandlingsmodeller Gro Berntsen
Gjennomførbarhet av en regional KOLS tjeneste 2011 - 2016 Velferdsteknologi Paolo Zanaboni
Distribuert kunnskap i samarbeidet om medisinske diagnoser 2011 - 2014 Not set Line Lundvoll Warth
En studie av fjernmonitorering av kronisk hjertesvikt-pasienter i hjemmet 2011 - 2016 Velferdsteknologi
Diffmed 2011 - 2015 Not set
Telefonscreening av eldre i fastlegepraksis 2012 - 2012 Velferdsteknologi
RemoDem - Støtte for personer med demens i fjerntliggende områder 2012 - 2014 Velferdsteknologi Elin Breivik
MOMENTUM - Europeisk momentum for tilgjengeliggjøring av telemedisinske løsninger i daglig virke 2012 - 2014 Not set Siri Bjørvig
Elektronisk tilgang til egne journaldata 2012 - 2014 Felles pasientjournal
Diastat - Modell-drevet egenbehandling av diabetes type 1 2012 - 2014 Analyse av data Stein Olav Skrøvseth
Brukerforum 3.0 2012 - 2014 Not set
M3 - Mobile Medical Mentor 2012 - 2015 Not set Johan Gustav Bellika
CHROMED - Kliniske studier for eldre pasienter med forskjellige sykdommer 2012 - 2017 Velferdsteknologi Undine Knarvik
Modeller for klinisk VK bruk: betingelser, mekanismer og gevinster – en flerfaglig tilnærming 2013 - 2017 Not set Trine Strand Bergmo
E-helse i Norge 2013 2013 - 2014 E-helsetrender
United4Health - pilot Nord-Norge 2013 - 2016 Pasientforløp og samhandlingsmodeller Undine Knarvik
Spill og lær med diabetesvenner 2013 - 2015 Pasientforløp og samhandlingsmodeller Eirik Årsand