logo

Selvhjelp ved bruk av mobilt IKT-verktøy

Livsstilsendringer for mennesker med type 2 diabetes. Prosjektet skal utforske potensialet mobile IKT verktøy kan ha for selv-hjelp til livsstilsendringer.

Bakgrunn

IKT-verktøy for livsstilsendringerer og sykdomsforebygging er i dag hovedsakelig basert på personlige datamaskiner (PC) i kombinasjon med Internett eller CD-ROM. Forskning viser både at 46 % av brukerne av ulike Internettbaserte applikasjoner i USA faktisk opplevde endringer i fysisk aktivitet/ernæring grunnet bruk av disse, men også at PC-baserte verktøy ofte oppleves som for kompliserte eller krevende.

Formål

Fremtidens verktøy bør kunne integreres i menneskers daglige liv og være så enkel og mobile som mulig. Mobiltelefoner blir stadig kraftigere, funksjonelle, får større skjerm og vil sannsynligvis være plattformen for dette doktorgradsprosjektet. Det vil bli forsket både på system- og brukernivå. Temaer slik som design, sømløshet, brukergrensesnitt, pålitelighet, kommunikasjon, motivasjon og brukertilfredshet vil bli addressert.

Et nøkkelspørsmål vil være hvilke funksjonaliteter som kreves for å oppnå tilstrekkelig brukertilfredshet.

Prosjektbeskrivelse

Dette er et doktorgradsprosjektet, og vil bygge videre på erfaringene og resultatene fra fem tidligere prosjekter som doktorgradskandidaten har utformet og ledet. Doktorgradsprosjektet er bygd opp av tre studier, som til sammen vil resultere i 4-5 internasjonale "peer-review" artikler samlet i en doktorgradsavhandling.

Prosjektet fokuserer på et "digital dagbok" konsept til mennesker med type 2 diabetes.

Hovedveileder: Prof. Dr. Scient Gunnar Hartvigsen, University of Tromsø Biveiledere: Prof. Dr. Med. Anders Grimsmo, Norwegian University of Science and Technology og Prof. Dr. Med. Per Hjortdahl, University of Oslo

Finansiering

Telemedisinsk forskningsprogram, Helse Nord RHF.