SMIP: Sikker Mobil Internet Protocol

Utvikling og pilotering av sikre nettstrukturer i helsesammenheng.

Prosjektbeskrivelse

Dette samarbeidsprosjektet mellom Thales Communication og Nasjonalt senter for telemedisin (NST), knytter seg til utvikling og pilotering av sikre nettstrukturer i helsesammenheng. Samarbeidets målsetning er utledet fra søknaden "Robuste Nett", og skal gi kompetanseoverføring fra NST til Thales for tilpasning av produkter og løsninger for helsevesenet. Sluttmålet er en dokumentert demonstrator for sikker mobilitet i IP-nett til helseformål.

Finansiering

Prosjektet er delfinansiert av Forskningsrådet gjennom programmet MUNIN.

Prosjektleder

Sist oppdatert

15.12.2016