VAKe-3G - Videobasert akuttmedisinsk konferanse ved hjelp av 3G

Veiledning fra 113-sentralene skjer i situasjoner hvor sekundene teller! I dette prosjektet har vi sett på om billedkommunikasjon via mobiltelefoner kan være nyttig i akuttmedisinske situasjoner.

Bakgrunn

Nasjonalt senter for telemedisin har i samarbeid med Akuttmedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge sett på muligheter for bruk av nye kommunikasjonsløsninger i AMK-sentraler. Ved ulykker og livstruende sykdom må gode beslutninger fattes raskt og effektivt. AMK-sentralene (113) har avanserte kommunikasjonsverktøy for å håndtere og bistå i akutte situasjoner. Informasjonsutveksling skjer i dag ved hjelp av telefon, radiosamband og elektroniske verktøy.

Det stilles store krav til helsepersonell som skal formidle, oppfatte og tolke informasjonsrikdommen i tidspressede situasjoner. Vi ønsket å undersøke om billedkommunikasjon fra mobiltelefoner kan brukes for å bedre kommunikasjonen ved akuttmedisinske hendelser. Høyhastighets nett for mobiltelefoner (3G) er under utbygging i Norge. Dette gir mulighet for videokonferanser mellom 3G-mobiltelefoner. I dette prosjektet har vi sett på ulike teknologiløsninger, hvordan disse kan implementeres i AMK-sentraler og laget en enkel løsning for videokommunikasjon mellom innringer med 3G-billedtelefon og AMK-sentral.

Prosjektbeskrivelse

Vi har brukt simulerte akuttmedisinske scenarier hvor kommunikasjon mellom innringer og AMK enten skjer via tradisjonell mobiltelefoni med tale, eller 3G-telefoni hvor kommunikasjon skjer med både bilde og lyd. Under forsøkene har vi målt tidsbruk og kvaliteten av gjennomført førstehjelp. Etter hvert forsøk har deltakere blitt intervjuet eller svart på spørreskjema.

Hovedkonklusjonen er at teknologien er lovende, men må utvikles videre før den er klar for rutinemessig bruk. Det er også behov for flere studier og tilpasning av eksisterende rutiner for å utnytte billedkommunikasjon på en god måte.

Publikasjoner

Bolle SR, Scholl J, Gilbert M: Can video mobile phones improve CPR quality when used for dispatcher assistance during simulated cardiac arrest? Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 2009, 1: 116-120.http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/121477303/HTMLSTART Johnsen E, Bolle SR: To see or not to see - better dispatcher-assisted CPR with video-calls? A qualitative study based on simulated trials. Resuscitation. 2008 Sep;78(3):320-6. Epub 2008 Jun 25

Finansiering

Telemedisinsk forskningsutvalg (TFU) i Helse Nord.

Sist oppdatert

08.06.2018