Automatisert blodsukkerdata til helsepersonell

Prosjektet bygger videre på prosjektet "Automatisert måling av blodsukker." NST ønsker her å i tillegg til å overføre blodsukkerdata som SMS til pårørende, også demonstrere overføring av blodsukkerdata til helsevesenet.

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet skal utvikle en demonstrator for pasienter med den kroniske sykdommen diabetes og helsepersonell. De som har denne sykdommen er avhengig av å måle og regulere blodsukkeret sitt daglig for å forhindre både akutte medisinske komplikasjoner og sen-komplikasjoner. Per i dag har NST et prosjekt der det er utviklet en prototype som automatisk sender data fra en blodsukkermåler i form av en SMS til en angitt mottaker. Prosjektet er rettet mot barn og ungdom med diabetes og blodsukkerverdiene sendes til foreldrene eller andre pårørende. I dette prosjektet vil blodsukkerdata i tillegg også sendes inn i helsevesenet.

En slik løsning kan ha minst to viktige gevinstpotensialer; akuttberedskap fra helsevesenet sin side som tilbys personer som har spesielt vanskelig å regulere blodsukkeret sitt, og et langsiktig potensial der helsepersonell får et riktigere bilde av pasientens historiske blodsukkerdata og kan dermed gi bedre råd til pasienten omkring medisinering, kosthold, fysisk aktivitet og andre viktige rutiner. Det som ønskes demonstrert i denne demoen er mulighetene ny teknologi slik som Bluetooth, mobiltelefoni og sikre klient/tjener løsninger kan tilby pasienter og helsepersonell. Involvering av brukere, både pasienter og helsepersonell blir viktig for å lage en mest mulig realistisk demo.

Finansiering

Prosjektet er delfinansiert av Norges Forskningsråd og Nasjonalt senter for telemedisin