E-Rehab

Rehab: Kan informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) forbedre egenmestring for pasienter innen hjerte- og karsykdommer?

Prosjektbeskrivelse

Hjerte- og karsykdommer utgjør 30 prosent av alle dødsfall i verden og 48 prosent av alle dødsfall i Europa. Tendensen er at hjerte- og karsykdommer øker i omfang. Forebyggende aktiviteter kan senke dødsraten og heve livskvaliteten hos hjerte- og karpasienter.

Dette studiet viser en nyskapende tilnærming i hvordan man hjelper hjerte- og karpasienter i egen rehabilitering. Den randomiserte, kontrollerte studien er i to deler og har som mål å undersøke effekten av en skreddersydd IKT-basert intervensjon, og vil bidra til å utvikle disse videre:

  1. Å vurdere behov hos hjerte- og karpasienter som potensielt kan oppfylles gjennom bruk av informasjons-og kommunikasjonsteknologi (IKT).
  2.  Å vurdere virkningene av en skreddersydd Internett-basert løsning for egen rehabilitering.

Prosjektpartnere

Skibotn Rehabilitering (LHL) og UNN.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Helse Nords forskningsfond.

Prosjektleder

Sist oppdatert

15.12.2016