Arctic Telemedicine Project

I 1999-2000 var NST med på et prosjekt initiert og finansiert av Arktisk Råd. Prosjektet omhandlet bruk av telemedisin i den arktiske regionen.

Prosjektet ble ledet av Carl Hild, Alaska med deltakere fra alle landene og urfolksrepresentanter som utgjør Arktisk Råd.

Sluttrapporten ble overlevert Arktisk Råd i september 2000. I tillegg til en kort oversikt over status i hvert enkelt land i de arktiske områdene, inneholdt rapporten anbefalinger til Arktisk Råd. Denne telemedisingruppen hadde planlagt å videreføre arbeidet i Alaska september 2001. Gruppen skulle spesielt se på evaluering av arktiske telemedisinprosjekt. Møtet ble imidlertid avlyst som følge av terroraksjonen 11. september.

Finansiering

Arctic Council

Sist oppdatert

29.01.2019