Alternative brukergrensesnitt for helserelaterte tjenester på mobile terminaler

Prosjektet har utforsket mulighetene alternative og fleksible grensesnitt for mobile tjenester, med fokus på hvordan slike løsninger kan bidra til at personer med kroniske lidelser og særskilte behov lettere er i stand til å mestre sykdom og livssituasjon. Blinde eller svaksynte med diabetes var eksempel-målgruppe i prosjektet.

Delmål

  1. En vurdering av mulighetene for å utvikle et system for svaksynte eller blinde som omgjør helsesensorverdier til tale, her blodsukkerverdier etter utført blodsukkertest.
  2. En vurdering av mulighetene for å utvikle en applikasjon for presentasjon av helsesensorverdier på alternative presentasjonsformer (enn tekst eller tale), for eksempel grafiske, auditive eller taktile.
  3. En vurdering av mulighetene for å utvikle en applikasjon for å omgjøre helseinformasjonen til tale.
  4. En hovedprosjektbeskrivelse som omfatter en eller flere av de vurderte applikasjoner eller dokumentasjon av funnene i form av en rapport.

Mer informasjon

Rapport fra prosjektet 241 KB