Innsamling og sammenstilling av personlige diabetesdata

Prosjektets hovedmål er å undersøke hvordan pasienter med diabetes kan utnytte et mobiltelefonbasert system til å forbedre sine helseparametre.

Prosjektets skal undersøke hvordan pasienter med diabetes kan utnytte et mobiltelefonbasert system til å forbedre sine helseparametre. Systemet er basert på innsamlet og sammenstilte data fra personlige sensorer og annen relevant informasjon.

Prosjektet skal sammenstille ulike parametre for å gi økt nytte av enkeltverdier som blodsukker, matvaner og fysisk aktivitet.

Bakgrunn

Antallet type 2 diabetes pasienter eskalerer dramatisk. Kombinert med en begrenset tilgang på helsepersonell forsterkes behovet for selvhjelp. Økt selvhjelp for både type 1- og type 2 diabetes-pasienter kan bety bedre helse for den enkelte og reduserte kostnader for samfunnet.

De nye nasjonale retningslinjer for forebygging, diagnostikk og behandling av diabetes (Helsedirektoratet, 2009) stiller store krav til helsevesenet. Vurdering og utvikling av spesielt pasientorienterte metoder og hjelpemidler er derfor betimelig.

Mål

At diabetspasienter og helsepersonell får tilgang til sammenstilte diabetesdata kan bidra til at a) pasientens motivasjon til å endre vaner øker, b) pasientens helse bedres og c) mindre press på helsesektoren.

Partnere

Helse Nord RF

Universitetssykehuset i Nord-Norge

University of Washington (USA)

Aalborg University (Denmark)